2017

Podpisano pismo o nameri za vzpostavitev gozdno-lesne verige gorskega lesa

07.04.2017

Logo gorski les7. april 2017 – Zadnji dan marca so v Solčavi izvedli predstavitev pobude za vzpostavitev gozdno-lesne verige Gorski les Solčavsko in podpisali pismo o nameri za ustanovitev projektnega konzorcija. Namen konzorcija je sodelovanje vseh članov pri zasnovi, promociji in izvedbi pilotnega projekta na Solčavskem in v Zgornji savinjski dolini.

Javni razpis za nakup mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa - 2017

27.03.2017

Razžagovanje hlodov27. marec 2017 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2017 v višini 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

Ustanovitev projektnega konzorcija za vzpostavitev gozdno lesne verige gorskega lesa

23.03.2017

Gorski les od vznika do evra logo23. marec 2017 - V petek, 31. marca 2017, bo v Solčavi potekala predstavitev pobude za vzpostavitev gozdno - lesne verige gorskega lesa in podpis Pisma o nameri za ustanovitev projektnega konzorcija. Člani konzorcija bodo sodelovali pri zasnovi, promociji in izvedbi pilotnega projekta z delovnim imenom Gozdni les, od vznika do evra, Slovenski gorski les je priložnost za slovenska hribovska območja.

Letos dan gozdov posvečen pomenu energije iz gozdov

18.03.2017

Mednarodni dan gozdov18. marec 2017 - Na pobudo generalne skupščine Združenih narodov vsako leto 21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Ta dan je posvečen promociji in osveščanju o pomenu trajnostne in skrbne rabe gozda kot enega najpomembnejših naravnih bogastev.

Birkawood – inovativen način gradnje lesenih hiš

14.03.2017

Gradnja hiše z lesenimi opekamiLes se uporablja kot gradbeni material na različne načine. Francosko podjetje Catarhome je razvilo nov način gradnje lesenih hiš s pomočjo lesenih »opek.« Gradnja je okolju prijazna, enostavna in ne zahteva posebnega znanja niti orodja. Lesene opeke enostavno zložimo skupaj.

Začel se je projekt ECO KARST

09.03.2017

Sprehajalci v gozdu9. marec 2017 - Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je skupaj s partnerji pridobil sredstva in z novim letom začel izvajati projekt ECO KARST. Skupna vrednost projekta, ki traja od 1.1.2017 do 31.6.2019, je 2.273.302 €. ZGS ima pri projektu ECO KARST vlogo vodilnega partnerja med dvanajstimi partnerji iz devetih držav Podonavja.

Film Tvegano življenje drvarjev

28.02.2017

Gozdni delavec pri delu z motorno žagoDelo v gozdu sodi med bolj nevarna dela, sečnja in spravilo dreves pa se uvrščata v sam vrh po nevarnosti. Film Tvegano življenje drvarjev (The Risky Life Of Lumberjack) nas popelje v Severno Ameriko. Predstavi zgodovino sečnje in spravila lesa in potek v današnjem času. Spoznamo lahko ameriški pogled na delo v gozdu, ki se močno razlikuje od našega.

Pages