Uniforest

2017

Sporočilo ZGS ob začetku tedna gozdov 2017

22.05.2017

22. maj 2017 - Učinkovito sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na lastnem znanju, razvoju in raziskavah na področju gozdarstva. Gozdovi so tako pestri, da so tuji raziskovalni rezultati le omejeno uporabni v naših razmerah. Slovenija se lahko pohvali s pomembnimi uspehi gozdarskega strokovnega dela, ki jih prepoznajo tudi v tujini in z vrsto strokovnjakov in pedagogov na vseh ključnih področjih gospodarjenja z gozdovi: gojenja in varstva gozdov, gozdne ekologije, gozdne genetike, lovstva, gozdne tehnike in tehnologije, rabe lesa in gozdnogospodarskega načrtovanja.

Znanje za gozd - teden gozdov 2017

20.05.2017

20. maj 2017 - Slovenski Teden gozdov obeležujemo vsako leto zadnji teden v maju že več kot 40 let. Teden gozdov letos poteka med 22. in 28. majem s krovno temo »Znanje za gozd.« Organizatorji želijo ozavestiti javnost o pomenu znanja, razvoja in raziskav za prihodnost slovenskih gozdov v okoljsko nepredvidljivih razmerah ter poudariti dosedanje uspehe razvojnega dela na področju gozdarstva.

Sprehod skozi gozd - april 2017

16.05.2017

Pot v gozduApril je mesec, ko v osrednji Sloveniji običajno ozelenijo gozdovi. Bukev, kot glavna vrsta slovenskih gozdov ima pri tem zelo pomembno vlogo, saj obarva gozdove z značilno svetlo zeleno barvo. V tem času močno barvno izstopijo iglavci, predvsem jelke in smreke, ki jih zaradi temne barve iglic vidimo že od daleč. V tem času imajo gozdovi barvno močne zelene kontraste.

Poletni gozdarski tabor 2017 za srednješolce

09.05.2017

Gozd v ravnini9. maj 2017 - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL organizira za srednješolce. Tabor bo trajal od 25. junija 2017 do 30. junija 2017. Udeleženci bodo spoznavali pomen in vloge gozda, gozdni ekosistem, rastlinske in živalske vrste, ki prebivajo v gozdovih, in trajnostno rabo gozdov.

Stroj za sajenje sadik gozdnega drevja

04.05.2017

Stroj za sajenje gozdnega drevjaV deželah, kjer prevladuje golosečni način gospodarjenja z gozdom (npr. Skandinavija) gole površine obnavljajo s sajenjem dreves. Ker gre za velike površine, je ročno sajenje zamudno. Da je sajenje hitrejše in racionalnejše uporabljajo posebne stroje za sajenje sadik gozdnega drevja.

Priročnik o medvedu za učitelje osnovnih in srednjih šol

25.04.2017

Slika medveda LifeDinAlpBearMedved je prebivalec Slovenskih gozdov in naša največja zver. Ker prebiva v naših gozdovih, je pomembno, da ga poznamo in na osnovi znanja preprečujemo morebitne konflikte. Izobraževanje o medvedu naj se začne že v osnovnih in nadaljuje v srednjih šolah, saj bomo le tako lahko prihodnje generacije pripravili na sobivanje z medvedom. V ta namen so sodelavci projekta Life Dinalp Bear pripravili priročnik za učitelje, ki bo v pomoč pri pouku biologije.

Rezultati raziskave o poznavanju tujerodnih vrst

20.04.2017

anketa o tujerodnih vrstah20. april 2017 - Tujerodne invazivne vrste so velik problem v Sloveniji. Gre za vrste, ki niso avtohtone in smo jih prinesli namenoma ali nenamenoma iz drugih delov sveta, v našem okolju pa so se dobro prilagodile in začele ogrožati domače rastlinske in živalske vrste.

Iz majhnega zraste veliko – akcija sajenja lip in sončnic

18.04.2017

Deljenje sadik lipe 18. april 2017 - Ko otroške roke posadijo v zemljo drevo, se zgodi pomemben premik k spoznanju, da smo vsi del našega planeta ter da vsakdo lahko z majhnimi koraki prispeva k boljšemu jutri. Čebelarska zveza Slovenije je slovenskim osnovnim šolam in vrtce, podelila 1.300 sadik lip in zavojčkov semen sončnic. S tem želijo spodbujati sajenje medonosnih rastlin.

Pages