Stroj za sajenje sadik gozdnega drevja

04.05.2017

Stroj za sajenje gozdnega drevjaV deželah, kjer prevladuje golosečni način gospodarjenja z gozdom (npr. Skandinavija) gole površine obnavljajo s sajenjem dreves. Ker gre za velike površine, je ročno sajenje zamudno. Da je sajenje hitrejše in racionalnejše uporabljajo posebne stroje za sajenje sadik gozdnega drevja.

Običajno gre za posebne dodatke oz. nastavke za harversterje ali kopače. Nastavek se namesti na roko kopača oz. harversterja in omogoča popolno upravljanje iz kabine. Sadilna naprava omogoča več različnih oblik sajenja, odvisno od drevesne vrste in od okolja. Lahko sadi v jamice, ali pa izkoplje humus, v katerega nato posadi sadiko. Ob sajenju lahko sadiko pognoji ali zaščiti s kemičnimi pripravki. Zmogljivost sadilne naprave je nekaj sto sadik na uro.

Vstavljanje sadik v stroj za sajenje gozdnega drevja
Vstavljanje sadik v stroj za sajenje gozdnega drevja Bracke P11.a

Smiselnost uporabe takšnih strojev v našem okolju je vprašljiva. Pri nas, razen v primeru velikih ujm, nimamo tako velikih površin, namenjenih pogozdovanju, da bi se uporaba takšnega stroja ekonomsko upravičila, vsaj ne na daljši rok. Zato verjetno takšnega stroja pri nas ne bomo srečali.

Fotografije: Bracke Forest AB

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa