Uniforest

Film Tvegano življenje drvarjev

28.02.2017

Gozdni delavec pri delu z motorno žagoDelo v gozdu sodi med bolj nevarna dela, sečnja in spravilo dreves pa se uvrščata v sam vrh po nevarnosti. Film Tvegano življenje drvarjev (The Risky Life Of Lumberjack) nas popelje v Severno Ameriko. Predstavi zgodovino sečnje in spravila lesa in potek v današnjem času. Spoznamo lahko ameriški pogled na delo v gozdu, ki se močno razlikuje od našega.

Delo drvarjev v Združenih državah Amerike je še bolj nevarno, saj so ves čas pod pritiskom, da morajo čim hitreje opraviti svoje delo, tudi na račun varnosti. Poleg tega pa so razmere za delo veliko bolj zahtevne, drevesa pa pogosto višja in debelejša, kot najdebelejša pri nas. Tudi način gospodarjenja je drugačen, saj večinoma izvajajo golosečnjo.

Film je v angleščini in brez slovenskih podnapisov.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem