Husqvarna 450ii

Zavod za gozdove pričakuje umirjanje napada podlubnikov

22.03.2017

Ostanki smreke po sečnjiSlovenske gozdove je močno prizadel žledolom v letu 2016, ki je poškodoval za 9,3 milijona kubičnih metrov lesa. Ker vsega poškodovanega lesa ni bilo mogoče pravočasno pospraviti iz gozdov, so se v letih 2015 in 2016 zelo močno razširili podlubniki, ki so prizadeli iglaste gozdove, predvsem pa smreko. Zavod za gozdove Slovenije pričakuje, da se bo letos napad nekoliko umiril.

Slovensko gozdarstvo skupaj z lastniki gozdov nadaljuje sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih – sanacijo posledic žledoloma v letu 2014 in izredno močnega napada podlubnikov v letih 2015 in 2016. Zaradi napadenosti s podlubniki je bilo v letu 2016 posekanih 2,32 milijona m3 smreke, kar je največ do sedaj. Z nastopom pomladnih temperatur se začenja nov razvojni krog podlubnikov in s tem nove poškodbe iglastih gozdov. Analiza gibanja števila odkritih lubadark v drugi polovici leta 2016 kaže na trend umirjanja napada podlubnikov, kljub vsemu pa lahko pričakujemo obsežne poškodbe iglastih gozdov tudi v letu 2017. Obseg novih škod je odvisen od odzivnosti lastnikov gozdov in hitrosti sanacije odkritih žarišč novega napada podlubnikov.

Za lastnike gozdov je pomembno, da redno pregledujejo gozdove in morebitna žarišča napadov podlubnikov čim hitreje sanirajo oz. odstranijo napadena drevesa, preden se lubadarji razmnožijo. Pri tem se lahko vedno obrnejo na Zavod za gozdove Slovenije oz. na revirne gozdarje.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa