Husqvarna 560XP Mark II

2020

Uporabnost lesa lubadark

09.06.2020

Lubadarke

V času gradacije podlubnikov je trg lesa preplavljen z lesom lubadark. Običajno gre za smrekov les, napaden s strani lubadarjev, ki je obarvana modrikasto, lahko pa se pojavi tudi les jelke ali bora, ki so ga napadli podlubniki. Takšen les je pri kupcih manj priljubljen, zato so odkupne cene znatno nižje kot odkupne cene lesa nenapadenih dreves. Raziskava je pokazala, da ima pomodrel smrekov les lubadark praktično enake mehanske lastnosti kot nepomodrel, slabše pa so lastnosti navlaževanja in odpornost proti razkrojevanju.

Tečaj nege gozda s poudarkom na socialnih vlogah gozda – junij 2020

02.06.2020

Roki ki držita drevo

CIPRA vabi vse lastnike gozdov, ki želijo okrepiti socialne vloge gozda, kot so turizem, zdravje, rekreacija ter izobraževanje, lastnike, ki želijo razviti dopolnilno dejavnost na kmetiji, povezano z gozdom, in vse, ki razmišljajo, da bi postali lastniki gozdov, pa ne vedo, kakšno nego je treba izvajati, da se udeležijo tečaja, ki bo 13. junija.

Zveza lastnikov gozdov ob tednu gozdov opozarja na neusklajenost politike glede gozdov

26.05.2020

Gozd na hribu in travnik

Evropska unija pripravlja Evropsko strategijo o biodiverziteti do 2030, ki načrtuje omejevanje sečnje, hkrati pa se od gozdov pričakuje povečan posek za večjo rabo lesa v okviru zelenega gospodarstva. Poleg tega so tu še druga pričakovanja glede drugih vlog gozda. Vse to lastnike gozdov postavlja pred velike izzive, za katere se bojijo, da jim ne bodo kos, še posebej, če bo naša politika neustrezno razumela evropske strategije.

»Skrbno z gozdom« - Teden gozdov 2020

23.05.2020

Teden gozdov 2020

Letošnji teden gozdov se začenja 25. maja in se bo zaključil 31. maja. Letos se je zaradi epidemije COVID-19 močno povečal obisk gozdov, kažejo pa se tudi nekatere negativne posledice, ki jih večji obisk prinaša. Ker imajo obiskovalci težave s poznavanjem pravil vedenja v gozdu, je letošnji teden gozdov posvečen pravilom vedenja v gozdu – gozdnemu bontonu.

Zaključena spomladanska sadnja dreves

22.05.2020

Zavod za gozdove Slovenije je zaključil s spomladanskim pogozdovanjem. Posadili so 397 ha gozdnih površin, ki so bile predvidene za umetno obnovo. Sadnja se je izvajala na površinah, ki so jih v zadnjih letih prizadele različne ujme.

Navadna barvilnica ogroža pomlajevanje gozdov

19.05.2020

Navadna barvilnica

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) je invazivna rastlina, ki se je naselila v naših gozdovih.  Zelo hitro se širi na posekah in na gozdnih vrzelih, kjer zelo dobro tekmuje z domačimi rastlinskimi vrstami in jih tudi preraste. Zelo ovira pomlajevanje in jo je, zaradi dolgoživosti semen, težko izkoreniniti.

Sprehod skozi gozd po krajinskem parku Lahinja - maj 2020

16.05.2020

Krajinski park Lahinja

Za tokratni majski sprehod sem se odpravil v Belo krajino, natančneje v krajinski park Lahinja. Krajinski park obsega sedem kilometrov zgornjega toka reke Lahinje z njenim izvirom. Tu se gozd prepleta z reko v prijetni in spokojni harmoniji. Lepo urejene in označene poti vodijo mimo številnih naravnih in kulturnih spomenikov. Spoznavamo lahko številne obvodne rastline in drevesa in uživamo v sprehodu v gozdu ob tako počasi tekoči reki Lahinji, da njenega toka skoraj ne bomo opazili.

Intenzivni napadi podlubnikov se nadaljujejo tudi v 2020

13.05.2020

Lubadarice

Do konca aprila 2020 je Zavod za gozdove Slovenije odkazal že 208.000 m3 dreves za posek, kar je 35 % več kot v enakem obdobju lani. Zavod za gozdove poziva lastnike gozdov, da redno in skrbno pregledujejo svoje gozdove in izvajajo ustrezne ukrepe in predpisana dela.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem