Husqvarne 545 MarkII

Priprave na 14. licitacijo vrednejšega lesa – 2020

 • 27.11.2019
 • Hlodi na licitaciji vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu.

  Začenjajo se priprave na 14. dražbo vrednejšega lesa. Dovoz hlodovine bo potekal od 3. do 18. januarja 2020, ogled za kupce bo od 25. januarja do 4. februarja. Dan odprtih vrat, ko si bo lahko vsa zainteresirana javnost ogledala ponujeno hlodovino in dosežene cene, pa bo 19. februarja.

  Licitacijo lesa pripravljajo Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Licitacija se je preselila iz Slovenj Gradca v vas Podgorje pri Slovenj Gradcu v bližino gostilne Rogina (Podgorje 40).

  Nova lokacija dražbe:

  Nova lokacija dražbe lesa

  V mesecu decembru in prvi polovici januarja je čas za izbiro primernega lesa. Les, primeren za dražbo, mora biti vrhunske kakovosti. Najbolj zaželena je hlodovina hrasta, smreke, javorja, jesena, macesna, oreha in sadnih vrst. Za pomoč pri izboru se lahko lastniki obrnejo na revirne gozdarje Zavoda za gozdove.

  Dovoz hlodovine se bo začel 3. januarja in bo trajal do 18. januarja. Za prevoz morajo lastniki poskrbeti sami. Nekatera društva lastnikov gozdov organizirajo skupinski prevoz, ki poenostavi prevoz in zniža stroške. Vsa hlodovina mora biti očiščena (še posebej čela), izmerjena in opremljena z ustrezno dokumentacijo.

  Vsi zainteresirani kupci si bodo lahko ponujeno hlodovino ogledali od 25. januarja do 4. februarja. Ponudbe bo mogoče oddati v gostilni Murko ali po pošti do 4. februarja 2020 do 10. ure. Katalogi za kupce bodo na voljo v gostiščih Murko (Francetova 24, 2380 Slovenj Gradec) ter Rogina (Podgorje 40, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu) in Kovač (Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu).

  Dan odprtih vrat bo v sredo, 19. februarja. Vsi zainteresirani se bodo lahko sprehodili med razstavljeno hlodovino in preverjali dosežene cene.

  Dodatne informacije:

  • Jože Jeromel: 041 321 099
  • Jože Mori: 041 657 546
  • Veronika Valentar: 051 317 105
  • Klavdija Jeromel: 041 867 052
  • E-pošta: info@tiama.si

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu