Zasebni gozdovi

Razpis za sofinanciranje ureditve gozdnih vlak - 2016

30.04.2016

Gozdna vlaka30. april 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 3 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23. 5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP, in na spletni strani programa razvoja podeželja.

Razpis za naložbe v gradnjo gozdnih prometnic 2016

28.02.2016

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Vloge za razpis je treba oddati od 21. marca do 22. aprila 2016. Sredstva je mogoče porabiti za rekonstrukcijo gozdnih cest in vlak ter izgradnjo gozdnih vlak.

Na razpisu je na voljo 3,5 milijona evrov. Upravičenci lahko pridobijo nepovratna sredstva v višini 50 % stroškov naložbe. Upravičenec mora vložiti 50 % lastnih sredstev, ki pa so lahko tudi v obliki lastnega dela. Najnižji znesek nepovratnih sredstev je 500 € na vlogo.

Pahernikova ustanova in Strojni krožek Bled sta dober zgled

08.12.2015

Gozd8. december 2015 - Gozdovi imajo za Slovenijo velik pomen. Z njimi gospodarijo večinoma zasebni lastniki, ki pa imajo pri tem številne težave, s katerimi se morajo spopadati. Pahernikova ustanova in Strojni krožek Bled sta pozitivna primera, kako je mogoče gospodariti z gozdovi in kako si lahko lastniki gozdov medsebojno pomagajo.

Brezplačno usposabljanje za varno delo v gozdu

04.08.2015

Razžagani hlodi4. avgust 2015 – Zavod za gozdove Slovenije organizira brezplačna usposabljanja s področja sečnje in spravila lesa. Usposabljanja bodo potekala od 31. avgusta do 20. oktobra 2015. Usposabljanja bodo poteka v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Podlubniki se širijo, ukrepajte pravočasno!

08.07.2015

8. julij 2015 – Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da smo na pragu nove gozdne katastrofe in poziva lastnike k ukrepanju. Po lanskem žledolomu, se je letos v gozdovih v prekomernih količinah začel pojavljati lubadar. K visoki pojavnosti lubadarja prispeva velika količina poškodovanih iglavcev, ki ostajajo v gozdovi in suho vreme z visokimi temperaturami.

Pages

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa