Zasebni gozdovi

Pahernikova ustanova in Strojni krožek Bled sta dober zgled

08.12.2015

Gozd8. december 2015 - Gozdovi imajo za Slovenijo velik pomen. Z njimi gospodarijo večinoma zasebni lastniki, ki pa imajo pri tem številne težave, s katerimi se morajo spopadati. Pahernikova ustanova in Strojni krožek Bled sta pozitivna primera, kako je mogoče gospodariti z gozdovi in kako si lahko lastniki gozdov medsebojno pomagajo.

Brezplačno usposabljanje za varno delo v gozdu

04.08.2015

Razžagani hlodi4. avgust 2015 – Zavod za gozdove Slovenije organizira brezplačna usposabljanja s področja sečnje in spravila lesa. Usposabljanja bodo potekala od 31. avgusta do 20. oktobra 2015. Usposabljanja bodo poteka v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Podlubniki se širijo, ukrepajte pravočasno!

08.07.2015

8. julij 2015 – Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da smo na pragu nove gozdne katastrofe in poziva lastnike k ukrepanju. Po lanskem žledolomu, se je letos v gozdovih v prekomernih količinah začel pojavljati lubadar. K visoki pojavnosti lubadarja prispeva velika količina poškodovanih iglavcev, ki ostajajo v gozdovi in suho vreme z visokimi temperaturami.

Nasveti za sanacijo gozdov po žledolomu februarja 2014

05.03.2014

Posledice žledoloma 20145. marec 2014 – Februarja je Slovenijo prizadel katastrofalni žledolom, ki je poškodoval okoli 40 % slovenskih gozdov. Zavod za gozdove Slovenije načrtuje posek preko 7 milijonov kubičnih metrov lesa. Najbolj so bili prizadeti listavci, najhitreje pa je treba iz gozda odstraniti poškodovane iglavce, da se ne bo razširil lubadar.

Pages