Husqvarna 450ii

Razpis za naložbe v gradnjo gozdnih prometnic 2016

28.02.2016

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Vloge za razpis je treba oddati od 21. marca do 22. aprila 2016. Sredstva je mogoče porabiti za rekonstrukcijo gozdnih cest in vlak ter izgradnjo gozdnih vlak.

Na razpisu je na voljo 3,5 milijona evrov. Upravičenci lahko pridobijo nepovratna sredstva v višini 50 % stroškov naložbe. Upravičenec mora vložiti 50 % lastnih sredstev, ki pa so lahko tudi v obliki lastnega dela. Najnižji znesek nepovratnih sredstev je 500 € na vlogo.

Več informacij >>

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem