Razpis za sofinanciranje ureditve gozdnih vlak - 2016

30.04.2016

Gozdna vlaka30. april 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 3 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23. 5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP, in na spletni strani programa razvoja podeželja.

Na voljo je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Sredstva so namenska, in sicer za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma.

Do sredstev so upravičeni lastniki gozdov za naložbe v vlake, ki so jih uredili po 30. januarju 2014 in do vložitve vloge. Gre torej za pridobitev sredstev za že zgrajene ali urejene vlake. Upravičenci lahko pridobijo podporo v višini 50 % stroškov naložbe oz. najmanj 500 € na vlogo. V obdobju 2014-2020 je mogoče pridobiti največ 500.000 € javne podpore.

Vloge bo od 23. maja 2016 do porabe sredstev sprejemala Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Več informacij je mogoče pridobiti na Zavodu za gozdove, Kmetijsko-gozdarski zbornici in na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem