Zasebni gozdovi

Razpisa za financiranje odprave škode v gozdovih in obnovo vlak

13.07.2020

Podrto drevo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo dva javna razpisa za dela za odpravo škode in obnovo gozdov (večji del sredstev) in za dela na gozdnih vlakah, ki so potrebne za sanacijo gozdov (manjši del sredstev). Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1.370.000 evrov.

Zbiranje pobud za spremembo GGN za leto 2020

05.03.2020

Gozd iz zraka

Zavod za gozdove Slovenije poziva lastnike gozdov in drugo zainteresirano javnost, da podajo pobude in predloge na gospodarjenje z gozdom, ki jih bodo načrtovalci Zavoda za gozdove pregledali in vključili v predloge novih gozdnogospodarskih načrtov (GGN), ki bodo stopili v veljavo leta 2021.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem