Uniforest

Gozdarski inštitut Slovenije svetuje ustavitev vse nenujne sečnje v času epidemije koronavirusa

 • 04.04.2020
 • Polno skladišče lesa

  Gozdarski inštitut Slovenije je na svoji spletni strani WoodChainManager vse lastnike gozdov pozval, naj ustavijo sečnjo za trg, ki ni nujno potrebna zaradi napadov podlubnikov in odprave posledic ujm, saj so številni odkupovalci prenehali odkupovati les. Prav tako pa so se tudi znižale odkupne cene lesa.

  Zaradi epidemije COVID-19 je na udaru tudi gozdarski in lesni sektor. Navkljub vsem ukrepom države sečnja in spravilo lahko nemoteno potekata, sanitarna sečnja pa se mora nujno izvajati. Zaradi sprejetih ukrepov je zelo prizadeta predelovalna industrija in mednarodni transport. V drugi polovici marca so vsi glavni odkupovalci iz Italije in Avstrije odkup lesa ustavili. V Sloveniji sta odkup ustavila Tanin Sevnica in Lesonit, s proizvodnjo pa nadaljujeta Količevo Karton in Vipap Videm Krško in okoli dve tretjini primarne in sekundarne lesne industrije. Vsa ta podjetja imajo za zdaj še dovolj naročil, vendar jih skrbi glede plačil in poslovanja v prihodnosti.

  Skladišča lesa se polnijo, predvsem zaradi sanacije vetrolomov in žarišč podlubnikov. Letos je pričakovati, da bo zaradi mile zime napad podlubnikov ponovno intenziven, zato naj lastniki redno pregledujejo svoje gozdove in ob odkritju lesa, prizadetega zaradi lubadarja, ustrezno ukrepajo v skladu z navodili Zavoda za gozdove.

  Skladišča lesa se polnijo, ker se odkup ustavlja
  Skladišča lesa se polnijo, ker se odkup ustavlja

  Lastnikom gozdov bo na pomoč priskočila tudi država. Interventni zakon v 74. členu predvideva, da bodo nosilci kmetijskega gospodarstva in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, fizične osebe, ki so lastnik gozda in imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, ki imajo zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če bo sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka.

  Zavod za gozdove nadaljuje z aktivnostmi za obnovo gozdov in drugimi aktivnostmi, vendar na prilagojen način.

  Lastniki gozdov lahko v času krize, namesto sečnje izvajajo različna negovalna dela, kot je nega mladja, gošče in letvenjaka.

  Čas krize, v kateri smo se znašli, in bo verjetno trajala kar nekaj mesecev, tudi potem ko ne bo več omejitve gibanja, bo verjetno naplavil tudi številne prevarante in špekulante. Zato svetujemo v tem času veliko previdnost pri prodaji lesa. Nezaupljivi moramo biti predvsem do posameznikov, ki bodo obljubljali visoke odkupne cene in na vsak način želeli odkupiti les, da ne bomo ostali brez lesa in brez plačila. Gozdarski inštitut je zapisal, da so odkupne cene lesa v drugi polovici marca padle že za 30 %, vendar gre za opažanje Zveze lastnikov gozdov. Kakšna je resnična sprememba v odkupni ceni, bomo vedeli šele julija, ko bomo objavili izračune povprečnih odkupnih cen lesa za april, ki jih pripravlja Statistični urad.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem