Uniforest

Zasebni gozdovi

Vrednost odkupljenega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2017

06.03.2018

Kup hlodovStatistični urad Republike Slovenije je izračunal, da je bila vrednost odkupljenega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2017 za 12 % nižja kot v letu 2016 in je znašala 57,6 milijona evrov. Največ je bilo odkupljenega lesa za žago in furnir, in sicer več kot 81 %.

Zaradi kresničk ohranjajo gozd

02.08.2016

Kresničke v temiPrebivalci vasice Nanacamilpa v Mehiki v bližini glavnega mesta so leta in leta izkoriščali okoliški gozd, iz katerega so pridobivali les za prodajo. Na ta način so si omogočali preživetje, ki so ga ogrozile nizke cene kmetijskih izdelkov. Uničevanje gozda pa je imelo negativne posledice, ki jih je prepoznal vodja vaške skupnosti in dobil idejo, da bi lahko dodaten dohodek dobili iz turizma.

Razpis za sofinanciranje ureditve gozdnih vlak - 2016

30.04.2016

Gozdna vlaka30. april 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 3 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23. 5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP, in na spletni strani programa razvoja podeželja.

Razpis za naložbe v gradnjo gozdnih prometnic 2016

28.02.2016

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Vloge za razpis je treba oddati od 21. marca do 22. aprila 2016. Sredstva je mogoče porabiti za rekonstrukcijo gozdnih cest in vlak ter izgradnjo gozdnih vlak.

Na razpisu je na voljo 3,5 milijona evrov. Upravičenci lahko pridobijo nepovratna sredstva v višini 50 % stroškov naložbe. Upravičenec mora vložiti 50 % lastnih sredstev, ki pa so lahko tudi v obliki lastnega dela. Najnižji znesek nepovratnih sredstev je 500 € na vlogo.

Pages