Vrednost odkupljenega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2017

 • 06.03.2018
 • Kup hlodovStatistični urad Republike Slovenije je izračunal, da je bila vrednost odkupljenega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2017 za 12 % nižja kot v letu 2016 in je znašala 57,6 milijona evrov. Največ je bilo odkupljenega lesa za žago in furnir, in sicer več kot 81 %.

  Zmanjšanje vrednosti odkupljenega lesa je povezano z dejstvom, da je bilo v letu 2017 iz zasebnih gozdov odkupljenega količinsko manj lesa. Za 14 % je bila nižja vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir, za 17 % je bila manjša vrednost odkupa lesa za kurjavo in za 1 % lesa za celulozo in lesne plošče. Povečala se je le vrednost odkupa drugega okroglega lesa, in sicer za 6 %.

  Slika: Deleži vrednosti odkupljenega lesa, 2017 (vir: Statistični urad RS)

  Deleži odkupljenega lesa po vrsti leto 2017

  V strukturi odkupa prevladuje les za žago in in furnir. Njegov delež v celotni vrednosti predstavlja 81,5 %. Delež lesa za celulozo in lesne plošče je predstavljal 12,6 %, delež lesa za kurjavo 3,8 % in delež drugega okroglega lesa 2 %.

  Vir: Statistični urad RS, 20.2.2018