Husqvarna 560XP Mark II

ZGS podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2019

23.11.2019

Prejemniki priznanj

Zavod za gozdove Slovenije je minuli četrtek že enaindvajsetič podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov. Prejemniki priznanj za skrbno delo z gozdom, po eden iz vsake območne enote, izkazujejo vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesno življenjsko povezanost z gozdom, strokovno izvedbo del v gozdu, spoštovanje večnamenske vloge gozdov, prizadevanje za varno delo v gozdu, skrb za ustrezno varovalno opremo in nenehno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.

Prejemniki priznanj Najbolj skrben lastnik gozda po območnih enotah:

 • Tolmin: Peter Gnezda
 • Bled: Branko Hlebanja
 • Kranj: Marko Mohorič
 • Ljubljana: Klemen Šuštaršič
 • Postojna: Janez Lipec
 • Kočevje: Aleš Prijatelj
 • Novo mesto: Metod Mežan
 • Brežice: Franc Zakšek
 • Celje: Franc Lešnik
 • Nazarje: Branko Miklavžina
 • Slovenj Gradec: Herman Hrustel
 • Maribor: Peter Volmajer
 • Murska Sobota: Mojca Kosar
 • Sežana: Agrarna skupnost Vrhpolje

Prejemniki priznanj Najbolj skrben lastnik gozda 2019
Prejemniki priznanj (fotografija: ZGS)

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem je čestital prejemnikom priznanj in poudaril, da mora za zdrave in produktivne gozdove dobremu načrtovanju slediti dobra izvedba, ki jo lahko opravijo samo dobri lastniki gozdov.

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov poteka od leta 1999, njegov namen pa je promocija odličnosti in skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. Prav to sodelovanje je ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za izvedbo načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih. Ustrezno gospodarjenje z gozdovi, ki je strokovno vodeno na podlagi načrtov gospodarjenja z gozdovi in s pomočjo strokovnjakov javne gozdarske službe, zagotavlja optimalno in trajno proizvodnjo lesa in obenem uresničevanje vseh ostalih ekoloških in socialnih vlog gozdov, ki jih gozdovi zagotavljajo celotni družbi.