Oglas odgovorna raba gozdov

Zasebni gozdovi

Najbolj skrbni lastniki gozdov 2022

03.01.2023

Drvar pri izdelavi drv

Sredi decembra je Zavod za gozdove Slovenije že štiriindvajsetič izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Prejemniki priznanj za skrbno delo z gozdom, po en iz vsake od 14-ih območnih enot ZGS so zgledno gospodarili z gozdom, so imeli tesne življenjske povezave z gozdom, dela v gozdu so izvajali strokovno, spoštovali večnamenske vloge gozdov, si prizadevali za varno delo v gozdu, skrbeli za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.

Najbolj skrbni lastniki gozdov v letu 2020

16.01.2021

Latnik gozda

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto izbere najbolj skrbne lastnike gozdov po posameznih območnih enotah. To so lastniki gozdov, ki zgledno gospodarijo z gozdom, vsa dela izvajajo strokovno, pri delu skrbijo za varnost in uporabljajo ustrezno varovalno opremo, skrbijo za neprestano izobraževanje in usposabljanje s področja gozdarstva ter spoštujejo večnamenske vloge gozdov. Njihova skupna značilnost je, da so njihova življenja tesno povezana z gozdom.

Pages

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem