Javna razgrnitev GGN in LUN za obdobje 2021-2030

05.08.2022

Hlodi ob gozdu

Zavod za gozdove Slovenije je konec julija javno predstavil predloge gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov za obdobje 2021 – 2030. Zainteresirani se lahko do 2. septembra seznanijo z načrti in podajo svoja mnenja in pripombe.

Zavod za gozdove je pripravil osnutke za 14 območnih gozdnogospodarskih in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov. Hkrati z razgrnitvijo poteka tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte.

Gozdnogospodarski načrti vsebujejo generalne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi in vsebujejo možni letni posek. Za lastnike gozdov je pomembno, da se seznanijo z osnutkom gozdnogospodarskega načrta in se po potrebi odzovejo s predlogi in pripombami.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa