Husqvarna 450ii

Najbolj skrbni lastniki gozdov 2022

03.01.2023

Drvar pri izdelavi drv

Sredi decembra je Zavod za gozdove Slovenije že štiriindvajsetič izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Prejemniki priznanj za skrbno delo z gozdom, po en iz vsake od 14-ih območnih enot ZGS so zgledno gospodarili z gozdom, so imeli tesne življenjske povezave z gozdom, dela v gozdu so izvajali strokovno, spoštovali večnamenske vloge gozdov, si prizadevali za varno delo v gozdu, skrbeli za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva. Akciji promocije skrbnega gospodarjenja z gozdom se pridružujeta tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2022 po območin enotah ZGS so:

 • Agrarna skupnost Dol-Otlica, OE Tolmin,
 • Miha Pretnar, OE Bled,
 • Klemen Kavkar, OE Kranj,
 • Otokar Pogačnik, OE Ljubljana,
 • Janez Meden, OE Postojna,
 • Ivan Kraševec, OE Kočevje,
 • Janko Papež, OE Novo mesto,
 • Kartuzija Pleterje, OE Brežice,
 • Peter Ločnikar, OE Celje,
 • Aleksander Ošep, OE Nazarje,
 • Ivan Praznik, OE Slovenj Gradec,
 • Boris Karlo (posthumno), OE Maribor,
 • Luka Gjerek, OE Murska Sobota,
 • Agrarna skupnost Mrše, OE Sežana.

Gregor Danev, direktor ZGS, je ob podelitvi priznanj 16. decembra 2022 v Radljah ob Dravi najbolj skrbnim lastnikom gozda za leto 2022 povedal: »V zadnjem letu smo bili tisti, ki skrbimo za slovenske gozdove, postavljeni pred velike izzive. Posledice podnebnih sprememb vse bolj narekujejo gospodarjenje s slovenskimi gozdovi - še nekaj let nazaj, ko so gozdove prizadevali žledolom, vetrolomi in prenamnožitve podlubnikov, v letošnjem letu pa so se začeli tudi obsežni gozdni požari. Na spremenjene razmere se bomo morali odzvati predvsem s sodelovanjem med lastniki gozdov in javno gozdarsko službo, pri tem pa nam bo pomagala kombinacijo tradicionalnih izkušenj in modernih digitalnih orodij. Prav ta obetajo optimizacijo in olajšanje birokratskih opravil, ki nam pogosto jemljejo čas za »tisto pravo« delo z gozdom in v gozdu.«

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem