ZGS prejel več kot 300 pobud glede prenove GGN in LUN

02.03.2021

Gozd

V letu 2021 se nadaljuje proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Z 31. decembrom 2020 se je zaključilo zbiranje pobud zainteresirane javnosti na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije.

Zanimanje je bilo izjemno, saj je bilo skupaj oddanih 148 odzivov 131 različnih deležnikov: 57 odzivov se je nanašalo na gozdnogospodarska območja, 82 na lovsko upravljavska območja in 9 na obe vrsti območij. Na okoli 200 straneh se je zvrstilo več kot 300 različnih pobud.

Proces se bo nadaljeval na delavnicah, ki bodo organizirane v naslednjih mesecih. V okviru delavnic bo Zavod za gozdove Slovenije s participativnimi pristopi vzpostavil sodelovanje pri določanju ciljev trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi in njihovo rangiranje glede na pomembnost v posameznih območjih.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa