Finančno nadomestilo za lastnike gozdov zaradi izpada dohodka zaradi COVID-19

06.07.2020

Evri zviti v tulce

V skladu s sprejetimi ukrepi zaradi epidemije COVID-19 je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v gozdarstvu za maj 2020. Izpad dohodka je v maju znašal 29 %. Lastniki gozdov so tako upravičeni do povračila izpada dohodka za maj 2020.

Vlogo za nadomestilo za maj 2020 je treba oddati do 15. julija na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Do nadomestila, ki je omejeno na 15.000 € bruto, so upravičeni lastniki gozdov, ki so izvedli sanitarno sečnjo na podlagi izdane odločbe ZGS in imajo ugotovljen izpad dohodka v višini najmanj 20 %. Tisti, ki zahtevka za april še niso vložili, lahko oddajo skupni zahtevek za april in maj.

Izračunani izpad dohodka v gozdarstvu je za drugo polovico marca znašal 14 %, za april 35 % in za maj 29 %. Izračunani izpad dohodka za drugo polovico marca je 1,6 milijona, za april 7,4 milijona in za maj 6,1 milijona.

  • Več informacij >>