Dosežene cene na licitaciji lesa

Odkup lesa Lip bled

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Licitacija poteka vsako leto v Slovenj Gradcu. Značilnost dražbe je, da kupci oddajo ponudbe v zaprtih kuvertah. Organizator na dan odpiranja ponudb izbere najvišje ponudbe za posamezne hlode. Na ta način se prepreči špekuliranje s cenami. Kupec mora podati svojo najvišjo ceno, v primeru špekuliranja pa tvega, da bo hlod kupil nekdo drug, ki je ponudil višjo ceno.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2017.

Preglednica: Rezultati 11. dražbe vrednejšega lesa - 2017 (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Št. hlodov Število ponudb Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
Dob 43 389 55,02 494 836
Gorski javor 251 968 260,56 491 9.375
Oreh 59 181 39,75 452 3.333
Jablana 16 29 2,75 421 711
Graden 306 2.358 339,42 352 976
Brek 18 41 8,78 346 657
Macesen 35 186 42,22 336 1.050
Sliva 48 73 4,09 334 711
Cipresa 8 10 2,33 242 321
Gorski brest 30 122 26,71 232 555
Kostanj 11 32 8,71 218 371
Češnja 12 22 11,91 212 562
Hruška 47 108 23,88 186 657
Smreka 424 667 690,92 150 716
Jelka 5 7 11,06 146 187
Lipa 10 35 12,92 138 201
Bukev 15 27 24,07 138 347
Črna jelša 9 14 6,36 137 188
Rdeči bor 9 18 11,87 132 315
Veliki jesen 83 221 91,27 128 376
- - - - - -
Skorš 1 3 0,58 431 431
Leska 1 2 0,08 313 313
Pajesen 1 1 0,26 311 311
Breza 2 2 1,52 121 131
Duglazija 2 2 3,82 116 130
Beli gaber 2 2 1,29 101 111
Beli topol 1 1 0,79 101 101