Uniforest

Vetrolom 11. in 12. decembra 2017

12.12.2017

12. december 2017 - Močan veter je 11. in 12. 12. 2017 povzročil znatne poškodbe v gozdovih, je sporočil Zavod za gozdove Slovenije. Po do sedaj zbranih podatkih so največje poškodbe nastale na Kočevskem ter na Koroškem. Škode so velike tudi na Zgornjem Gorenjskem ter na območju občin Jezersko, Logatec, Idrija, Cerknica in Postojna. Do poškodb je prišlo tudi v drugih predelih Slovenije. Najmanj so poškodovani gozdovi na vzhodu države.

Poškodovanega drevja bo po prvi oceni za okoli 500.000 m3. Najbolj pogosto je veter prevračal smreke, pa tudi jelke in listavce. Veter je drevje podiral in lomil večinoma posamično, v šopih in skupinah ter ponekod tudi ploskovno na večjih površinah. Na Kočevskem in na Notranjskem je veliko poškodovanega drevja na robovih saniranih žarišč podlubnikov.

Zaradi podrtega drevja je več gozdnih cest na območju poškodovanosti gozdov neprevoznih. Poškodbe na gozdnih cestah so ponekod nastale tudi zaradi močnega deževja in plazov. Lastniki gozdov naj po umiritvi vremena sami pregledajo svoje gozdove. S sanacijo posledic vetroloma lahko začnejo pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, morajo pa o začetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja, pri katerem dobijo ves dodatne informacije.

Posek poškodovanih iglavcev ter izvoz lesa iz gozda v lupljenje ali predelavo morata biti zaključena najkasneje do sredine maja 2018, da se preprečijo dodatne škode zaradi namnožitve podlubnikov na poškodovanem drevju. Posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato lastnikom priporočamo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.