Uniforest

Rezultati 9. licitacije lesa v Slovenj Gradcu – 2015

 • 12.02.2015
 • Hlod - čelo12. februar 2015 – Z dnevom odprtih vrat za javnost, se je danes zaključila 9. dražba vrednejših lesnih sortimentov. Na razstavnem prostoru so si obiskovalci lahko ogledali 1.587 zelo kakovostnih hlodov. Tako kot lani je tudi letos najvišjo ceno dosegel hlod gorskega javorja, in sicer 11.313 €.

  Najdražji prodani hlod je bil hlod gorskega javorja rebraša, tako kot lani in leto prej. Letos je dosegel ceno 9.017 €/m3 ali 11.313 € za hlod. Lastnik ga je posekal v okolici Kranja. Drugi najdražji hlod je bil prav tako gorski javor rebraš. Posekan je bil v okolici Idrije, lastnik pa je zanj iztržil 8.500 €. Oba hloda se boste uporabila za izdelavo glasbil. Na tretje mesto se je uvrstil hlod smreke, za katerega je lastnik iztržil kar 3.608 €. Letos se je smreka sicer zelo dobro odrezala.

  najdražji hlod na dražbi lesa 2015
  Zmagovalec dražbe: 9.017 €/m3, 11.313 € za hlod.

  Dosežene cene na dražbi so bile v povprečju letos nekoliko nižje. Povprečna dosežena cena je bila od lanske nižja za 19 % in je dosegla 227 €/m3. Najvišjo povprečno ceno je dosegel oreh (465 €/m3), sledita kostanj in sliva (361 €/m3), nato brek (340 €/m3), gorski javor (314 €/m3), črni oreh (301 €/m3) in graden (300 €/m3).

  Poškodovan hlod javorja
  Visoko ceno so dosegali tudi hlodi z navidez velikimi napakami: gorski javor, 1.509 €/m3.

  Zelo dobro se je odrezala tudi smreka. Njena najvišja cena je bila 718 €/m3, v povprečju pa je dosegla 169 €/m3. Večina smrekovih hlodov je izvirala s Pohorja.

  Smrekovi hlodi na dražbi
  Pohorska smreka je bila kakovostna in je dosegala dobre cene.

  Po volumnu je bilo prodanih največ hlodov smreke (725 m3), gorskega javorja (354 m3) in gradna (180 m3). Med negozdnimi vrstami smo lahko zasledili tiso, hruško, jablano, slivo, cipreso in platano. Vse te drevesne vrste so dosegale dobre cene.

  Preglednica: Rezultati dražbe po drevesnih vrstah - prodani hlodi (vir: DLG Mislinjske doline)

  Drevesna vrsta Št. hlodov Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
  Oreh 63 44,59 465 2.425
  Kostanj 18 17,67 361 959
  Sliva 16 1,43 361 803
  Brek 12 5,51 340 653
  Gorski javor 390 345,40 314 9.017
  Črni oreh 12 4,52 301 863
  Graden 169 180,32 300 834
  Cipresa 3 2,73 298 350
  Hruška 26 14,93 286 542
  Robinija 2 1,67 266 351
  Macesen 34 38,45 232 670
  Jablana 4 1,32 186 321
  Rdeči hrast 3 3,56 182 232
  Gorski brest 30 29,01 170 300
  Smreka 495 725,23 169 718
  Veliki jesen 76 83,34 160 687
  Platana 3 7,06 159 301
  Češnja 26 23,78 156 321
  Lipa 10 11,47 131 158
  Duglazija 2 2,51 128 128
  Rdeči bor 5 5,13 119 131
  Jelka 6 13,23 110 151
  Bukev 18 24,02 106 165
  Tisa 1 0,19 851 851
  Topokrpi javor 1 1,09 188 188
  Črni gaber 1 0,58 128 128
  Breza 1 0,44 101 101

  Na dražbi je bilo prodanih 1.427 hlodov, neprodanih je ostalo 160 hlodov. Hlodi na dražbi večinoma izvirajo iz slovenskih zasebnih gozdov, le GG Slovenj Gradec je pripeljal nekaj hlodov iz državnih gozdov, nekaj hlodov pa je bilo iz gozdov v lasti občine Kočevje. Dražbe se je udeležilo tudi nekaj lastnikov iz avstrijske Koroške. Skupaj je na dražbi sodelovalo 284 lastnikov. Premer hlodov je bil letos v povprečju nekoliko manjši, kar je delno posledica lanskega žledoloma. Zaradi poškodb je bilo treba posekati vsa poškodovana visokokakovostna drevesa, ki bi lahko, če bi bila nedotaknjena, še nekaj let priraščala in povečevala volumen ter vrednost.

  Hruška na dražbi
  Tudi sadne vrste kot sta hruška...

  Hlod jablane na dražbi.
  ... in jablana dosegajo visoke cene. Sliva se na dražbi že nekaj let dobro prodaja.

  Sodelovalo je 26 kupcev, od tega 10 iz Slovenije, 8 iz Avstrije, 3 iz Nemčije, 3 iz Italije in po en iz Hrvaške in Portugalske (Madeira). Med slovenskimi kupci je bilo nekaj zastopnikov tujih kupcev, ki so v preteklosti že sodelovali na dražbi. Večina prodanih hlodov se bo uporabila za izdelavo izdelkov z visoko dodano vrednostjo, kot so glasbila, furnir za pohištvo, stavbno pohištvo, luksuzne lesene dodatke v avtomobilski in ladijski industriji, rezbarstvo, luksuzno pohištvo itd.

  Dražba lesa 2015
  Obiskovalci dražbe so se sprehajala med s soncem obsijanimi hlodi.

  Organizatorji dražbe, Zveza lastnikov gozdov, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zavod za gozdove Slovenije, so zelo zadovoljni z njenim izidom. Od devetih organiziranih dražb je ta druga najbolj obsežna. Zanimanje prodajalcev je bilo zelo veliko in marsikdo je želel na dražbi ponuditi tudi les, ki ni bil najvišje kakovosti. Prav tako je veliko zanimanje kupcev, ki so za kakovostne hlode pripravljeni ponuditi veliko denarja.

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu