Gozd in gozdarstvo Gozdovi so naše bogastvo

Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2014.

Preglednica: Rezultati dražbe lesa po drevesnih vrstah, Slovenj Gradec 2014 (vir: DLG Mislinjske doline)

Drevesna vrsta Št. hlodov Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
Oreh 53 39,08 508 1.680
Gorski javor 239 238,76 504 8.853
Sliva 14 0,95 409 606
Čremsa 1 0,58 386 386
Brek 15 5,71 353 1.101
Gorski brest 21 25,54 296 561
Gledičija 1 1,13 271 271
Macesen 43 36,50 243 749
Hrast graden 158 169,79 241 568
Hruška 38 15,59 239 386
Hrasti 4 4,80 233 303
Cipresa 1 0,25 203 203
Smreka 264 431,51 199 930
Češnja 24 17,76 190 508
Rdeči hrast 1 2,92 170 170
Kostanj 13 10,76 168 386
Akacija 2 1,91 166 227
Jelka 3 4,92 145 186
Veliki jesen 36 40,64 140 511
Lipa 5 5,51 139 232
Platana 1 2,01 130 130
Breza 3 2,40 114 125
Bukev 31 46,74 99 207