Gozd in gozdarstvo Gozdovi so naše bogastvo

Dosežene cene na licitaciji lesa

V Slovenj Gradcu vsako leto poteka licitacija lesa na kateri se prodajajo vrednejši sortimenti. Posamezni hlodi dosegajo višje cene, kot bi zanje sicer ponudili odkupovalci lesa.

Zadnja licitacija je potekala januarja 2015.

Preglednica: Rezultati dražbe lesa po drevesnih vrstah, Slovenj Gradec 2015 (vir: DLG Mislinjske doline)

Drevesna vrsta Št. hlodov Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
Oreh 63 44,59 465 2.425
Kostanj 18 17,67 361 959
Sliva 16 1,43 361 803
Brek 12 5,51 340 653
Gorski javor 390 345,40 314 9.017
Črni oreh 12 4,52 301 863
Graden 169 180,32 300 834
Cipresa 3 2,73 298 350
Hruška 26 14,93 286 542
Robinija 2 1,67 266 351
Macesen 34 38,45 232 670
Jablana 4 1,32 186 321
Rdeči hrast 3 3,56 182 232
Gorski brest 30 29,01 170 300
Smreka 495 725,23 169 718
Veliki jesen 76 83,34 160 687
Platana 3 7,06 159 301
Češnja 26 23,78 156 321
Lipa 10 11,47 131 158
Duglazija 2 2,51 128 128
Rdeči bor 5 5,13 119 131
Jelka 6 13,23 110 151
Bukev 18 24,02 106 165
Tisa 1 0,19 851 851
Topokrpi javor 1 1,09 188 188
Črni gaber 1 0,58 128 128
Breza 1 0,44 101 101