Gozd in gozdarstvo Gozdovi so naše bogastvo

Cene kmetijskih zemljišč

Cene zemljišč za kmetijsko obdelavo spremlja Geodetska uprava RS, ki podatke o cenah nepremičnin objavlja po četrtletjih. Podatke pridobiva iz pogodb o prodaji kmetijskih zemljišč, ki jih morajo posredovati zakonsko določeni zavezanci (nepremičninski posredniki, notarji itd.).

Slika 1: Povprečne cene kmetijskih zemljišč v Sloveniji v €/m2 po polletjih (vir: GURS)

gibanje cen kmetijskih zemljišč

Preglednica 1: Povprečne cene kmetijskih zemljišč v Sloveniji v €/m2 (vir: GURS)

Polletje Povprečna cena
1/2011 1,20
2/2011 1,20
1/2012 1,30
2/2012 1,40
1/2013 1,40

Ob koncu leta 2012 je GURS prenehala objavljati podatke o cenah kmetijskih zemljišč po četrtletjih in prešla na polletno poročanje. Spodnji podatki so arhivskega značaja.

Slika 2: Gibanje povprečnih cen kmetijskih zemljišč po posameznih cenovnih območjih v €/m2, 1. del (vir: GURS)

Cene kmetijskih zemljišč po Sloveniji - 1.del

Preglednica 2: Povprečne cene kmetijskih zemljišč po cenovnih območjih v €/m2, 1. del, podatki za zadnje četrtletje so začasni (vir: GURS)

Četrtletje Osrednje-slovensko Gorenjsko Primorsko Notranjska s Kočevsko Dolenjsko
4/12 2,35 2,16 3,45 1,10 1,42
3/12 3,11 2,13 4,08 1,10 1,29
2/12 2,59 2,25 3,44 1,09 1,35
1/12 2,83 2,26 4,52 1,05 1,35
4/11 2,94 2,11 4,89 0,99 1,47
3/11 2,44 1,75 5,39 0,79 1,37
2/11 2,44 1,71 3,58 1,14 1,30
1/11 3,08 2,65 4,06 0,92 1,29
4/10 2,17 2,01 5,45 1,16 1,28
3/10 2,61 2,26 4,23 0,96 1,37
2/10 2,15 1,71 5,52 1,07 1,38
1/10 2,65 2,37 5,28 1,12 1,36
4/09 2,89 2,52 6,13 1,42 1,32
3/09 3,69 2,58 6,53 1,00 1,38
2/09 3,07 3,95 6,83 0,80 1,42
1/09 2,40 4,45 5,87 1,09 1,42
4/08 3,17 2,66 5,23 1,19 1,41
3/08 2,66 2,02 6,39 0,82 1,39
2/08 2,37 2,59 5,02 1,13 1,24
1/08 3,74 1,95 3,98 0,97 1,54
4/07 3,06 1,87 5,14 1,37 1,98
3/07 2,88 2,17 4,32 1,26 2,17
2/07 3,04 2,29 3,42 1,63 1,92

Slika 3: Gibanje povprečnih cen kmetijskih zemljišč po posameznih cenovnih območjih v €/m2, 2. del (vir: GURS)

Cene kmetijskih zemljišč po Sloveniji 2. del

Preglednica 3: Povprečne cene kmetijskih zemljišč po cenovnih območjih v €/m2, 2. del, podatki za zadnje četrtletje so začasni (vir: GURS)

Četrtletje Savinjsko Štajersko Koroško Prekmurje
4/12 1,58 1,43   0,77
3/12 1,41 1,19 2,33 0,78
2/12 1,62 1,27 2,02 0,72
1/12 1,91 1,15 2,38 0,69
4/11 1,32 1,26 1,67 0,72
3/11 1,87 1,19 1,42 0,70
2/11 1,48 1,07 2,52 0,67
1/11 1,70 1,01 1,77 0,62
4/10 1,74 0,92 1,28 0,66
3/10 1,45 1,05 2,19 0,62
2/10 1,62 1,23 2,66 0,75
1/10 1,31 1,01 1,57 0,77
4/09 1,74 1,02 1,83 0,74
3/09 1,63 1,18 1,67 0,77
2/09 1,68 1,05 2,32 0,71
1/09 1,84 1,26 1,80 0,73
4/08 1,98 1,16 1,36 0,67
3/08 1,56 1,10 1,08 0,66
2/08 1,70 1,14 1,03 0,75
1/08 1,53 0,87 1,24 0,64
4/07 1,32 1,23 1,08 0,87
3/07 1,17 1,19 1,55 0,70
2/07 1,33 1,86 2,04 0,94

Podatki v preglednicah so pridobljeni na osnovi podatkov o sklenjenih poslih z nepremičninami, ki jih Geodetski upravi RS sporočajo zakonsko določeni zavezanci. Podatki za zadnje objavljeno četrtletje so začasni in se v naslednjem četrtletju spremenijo. To je posledica metodologije zbiranja in obdelave podatkov. Med kmetijska zemljišča sodijo njive, travniki, pašniki, sadovnjaki in druga kmetijska zemlja.