Prostovoljna akcija pomlajevanja gozdov - 2019

 • 02.04.2019
 • Borov gozd

  Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) skupaj s partnerji projekta organizira drugo vseslovensko prostovoljsko akcijo sajenja dreves, v okviru katere bodo obnavljali v naravnih ujmah poškodovane gozdove. Akcija z naslovom »Pomladimo gozdove 2019« bo potekala v soboto 6. aprila od 9.00 ure dalje na petih  lokacijah po Sloveniji.

  Prostovoljci se akciji lahko pridružijo na naslednjih lokacijah:

  • Spodnji Cvišlerji pri Kočevje
  • Ravnik pri Logatcu
  • Lovrenc na Pohorju
  • Ravbarkomanda pri Postojni
  • Koča Mladika pri Postojni. 

  Za vsako od lokacij so na spletni strani SiDG objavili zbirno mesto, informacijo o dostopu in geografskih koordinatah. Na spletni strani zaradi lažje organizacije zbirajo tudi prijave udeležencev.

  Prostovoljci bodo predvidoma posadili več kot 10.000 sadik gozdnega drevja na okoli petih hektarjih gozdov. Pogozdovalo se bo s sadikami smreke, macesna, bukve, lesnike, divje češnje in hruške. Najbolj obsežna akcija bo potekala na Kočevskem, kjer se bo posadilo okoli 3.000 mladih dreves smreke kot predkulture za mešani gozd.

  Sajenje gozdnega drevja je nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci morajo s seboj obvezno prinesti orodje za sajenje – rovnico ali kramp. Najlažje je saditi v paru, zato naj prostovoljci pridejo v parih, če je to mogoče. Na deloviščih bodo udeležence pričakali gozdarji SiDG in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo nudili strokovno pomoč.

  V primeru slabega vremena (močnejšega dežja) bo pogozdovanje potekalo teden dni kasneje, 13. aprila.

  Akcijo »Pomladimo gozdove 2019« so podprli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zveza tabornikov Slovenije in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Na Pohorju bosta skupaj z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec sadili skupini učiteljev in dijakov Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor in Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. V okviru projekta Ekošola pričakujejo tudi skupino učencev OŠ Lovrenc in srednje Biotehniške šole iz Maribora. V Logatcu bo pomagala večja skupina študentov gozdarstva, medtem ko bo v Postojni sadil učiteljski zbor Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. V Kočevju so se prijavile večje skupine katoliških skavtov in tabornikov ter celo manjša skupina prvošolčkov, ki jim bodo pri delu pomagali starši in učiteljica. 

  V SiDG si želijo bi si, da bi se akcije v čim večjem številu udeležili tudi drugi državljani in s tem pomagali širiti zavest o pomenu ohranjanja gozda in narave. Do ponovne vzgoje kakovostnih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko namreč pridemo samo ob sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti.

   

  Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu