Uniforest

Z ognjem proti gozdnim požarom

19.09.2013

ogenj Kadar v Sloveniji zagori gozd, je škoda velika. Drevje je uničeno, zgori podrast, glive in živali izgubijo domovanja. Pri intenzivnih požarih lahko gozd povsem propade in je treba površino pogozditi. Ker gozdni požari povzročajo veliko gospodarsko škodo, jih skušamo preprečiti. En izmed načinov preprečevanja, ki pri nas sicer ni dovoljen, je ogenj. Z namenskimi požigi lahko preprečimo večje požare.

Ogenj je del narave in požari so povsem naraven proces. Občasni požari imajo svojo vlogo v okolju, težave pa nastanejo, če se pojavljajo prepogosto. Iz vidika človeka so požari nezaželeni, ker povzročajo gospodarsko škodo in ogrožajo človeška življenja. Zato jih skušamo preprečiti.

Z uporabo namenskega požiganja lahko preprečimo nastanek in razvoj gozdnih požarov, namensko požiganje pa uporabljamo tudi za izboljšanje pašnih razmer, pripravo tal na pomlajevanje, za kontrolo plevelov, škodljivih žuželk in bolezni. V Evropi se namensko požiganje počasi in previdno ponovno uvaja, pri tem pa se pojavljajo težave z zakonodajo, pomanjkanjem izkušenj, negativnim odnosom javnosti in razdrobljeno posestjo.

Uporaba namenskega požiga v Sloveniji je precej neraziskana. V gozdovih se je požiganje uporabljalo do leta 1958, ko je bilo zakonsko prepovedano. Danes je uporaba ognja dovoljena na določenih površinah in ob določenih pogojih. Namensko požiganje se uporablja občasno na požarno ogroženih območjih, da preprečimo širjenje morebitnih požarov. Tako se redno izvajajo požigi na vojaškem poligonu Poček, kjer poteka tudi izobraževanje gasilcev. Prostovoljna gasilska društva izvajajo požige na željo lastnikov v spomladanskem času in tako vplivajo na pojavljanje požarov.

Javnost ima do požiganja odklonilen odnos, saj se ljudje bojijo, da bi požigalci izgubili nadzor nad ognjem. Zato bi bilo treba javnost o nadzorovanih požigih dodatno izobraziti. Da je nadzorovani požig uspešen, mora biti skrbno nadzorovan, pri tem pa morajo sodelovati številni strokovnjaki.

Vir: Vochl S. in sod., Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji. Gozdarski vestnik letnik 71., številka 3, april 2013.

Slika: franky242  / FreeDigitalPhotos.net