Na Gorenjskem ima risinja Aida tri mladiče

07.09.2021

Risji mladič

Pohodnici iz Gorenjske sta sredi avgusta ob gozdni poti na območju Jelovice opazili risinjo in tri risje mladiče. Strokovnjaki projekta LIFE Lynx so potrdili, da se je risinja Aida takrat zadrževala na tem območju. Glede na podatke iz njene telemetrične ovratnice so mladiči stari dober mesec dni.

Konec aprila so v okviru projekta LIFE Lynx na Gorenjsko preselili pet risov iz Romunije in Slovaške, sedaj pa so dobili dokaz o prvih mladičih. Pohodnici z Gorenjske sta na območju Jelovice videli tri risje mladiče in njihovo mamo Aido, ki je bila preseljena iz Romunije “Najprej sva mislili, da gre za mlade lisice, ampak hitro sva ugotovili, da so risji mladiči. Presenečenje je bilo še toliko večje, ko sva videli še njihovo mamo, ki je mlade rise prenesla na varno. Dogajanje sva opazovali iz varne razdalje, da risov ne bi preveč vznemirjali,” sta povedali Mateja Mohorič in Petra Lorber, ki sta mladiče videli in fotografirali.

Risji mladič v travi. Foto: Mateja Mohorič
Risji mladič v travi ob cesti (foto: Mateja Mohorič)

Srečanja z risi v naravi, še posebej z mladiči, so zelo redka. Ob srečanju je pomembno, da živali ne vznemirjamo, saj so prvi meseci po skotitvi ključni za preživetje mladičev. V tem času risinje svoje mladiče pogosto prestavljajo med več različnimi brlogi, saj s tem zmanjšajo možnost, da bi jih prek njihovega vonja zaznali potencialni plenilci. Vsi mladiči v naravi ne dočakajo odraslosti. V prvem letu starosti jih okoli 50 % pogine.

Risji mladič ob cesti. Foto: Mateja Mohorič
Risji mladič ob robu ceste (fotografija: Mateja Mohorič)

Preživetje mladih risov bodo spremljali s pomočjo monitoringa s fotopastmi. Poleg spremljanja mladičev Aide bodo skušali ugotoviti, ali imata mladiče tudi Julija in Lenka, ki sta tudi bili doseljeni na Gorenjsko.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa