ZGS predstavil spletno aplikacijo za pregledovanje gozdov

05.06.2015

Pregledovalnik podatkov o gozdovih5. junij 2015 - Zavod za gozdove operira z veliko bazo podatkov o slovenskih gozdovih, ki jo uporabljajo revirni gozdarji, primerna pa je tudi za vse lastnike gozdov. Javno dostopni pregledovalnik omogoča dostop do pomembnih informacij o gozdu posameznim lastnikom, prav tako pa lahko v njem najdejo zanimive in uporabne informacije vsi, ki jih zanimajo gozdovi.

Pregledovalnik omogoča dostop do gozdnogospodarskih načrtov in do podatkov o posameznih odsekih in gozdnih sestojih. V pregledovalniku je mogoče izvedeti številne podatke, ki so v pomoč lastnikom gozdov, kot so tarife, povprečne spravilne razdalje, odprtost, razvojna faza gozda, delež listavcev in iglavcev, sestava sestojev, lesna zaloga itd. Poseben poudarek je namenjen funkcijam gozdov in razdelitvi gozdnega prostora.

ZGS pregledovalnik podatkov o gozdovih

Pregledovalnik ima različne sloje, po katerih lahko pregledujemo podatke, prav tako pa lahko podatke iščemo po različnih prostorskih enotah. Lastnikom gozdov bo v veliko pomoč iskanje po katastrskih občinah in po parcelnih številkah. Zanimive podatke bodo za svoje delo našli tudi naravovarstveniki.

 

Bureau Veritas - Gradimo svet zaupanja - certificiranje konstrukcijskega lesa