Husqvarna 450ii

ZGS podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov v letu 2015

07.11.2015

7. november 2015 - Zavod za gozdove Slovenije je podelil priznanja najbolj skrbnim in vestnim lastnikom gozdov. Priznanja je prejelo 14 lastnikov gozdov, po eden iz vsake območne enote. Podelitev je potekala v četrtek, 5. novembra, na pristavi ob gradu Snežnik v Evropskem tednu gozdov 2015. Letošnji izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov je že 17. po vrsti.

Namen izbora najbolj skrbnih lastnikov gozdov in podelitve priznanj je promocija dobrega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in priznanje dobremu delu lastnikov gozdov. Med letošnjimi prejemniki priznanj so tudi tri skupine solastnikov gozda, ki dokazujejo, kako pomemben ključ do uspešnega in učinkovitega gospodarjenja z gozdom je sodelovanje in medsebojno dogovarjanje in povezovanje solastnikov

Prejemniki priznanj za najboljše lastnike gozdov 2015
Skupinska slika vseh 14 letošnjih prejemnikov priznanj, prisotni tudi Janez Komidar, župan občine Loška dolina, mag. Janez Zafran, vodja sektorja za gozdarstvo na MKGP in Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije (fotografija: Jože Prah, ZGS)

Prejemniki priznanj s svojim delom in odnosom do gozda izkazujejo vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesno življenjsko povezanost z gozdom, strokovno izvedbo del v gozdu, spoštovanje večnamenske vloge gozdov, prizadevanje za varno delo v gozdu, skrb za ustrezno varnostno opremo in neprekinjeno usposabljanje.

Pri izboru najbolj skrbnih lastnikov gozda se upošteva naslednja merila: kako se vzdržujejo gozdne prometnice, gozdne poti in parcelne meje, kakšna je negovanost gozda, samoiniciativnost pri odpravi poškodb po ujmah v gozdu, upoštevanje strokovnih navodil ZGS, kakovost opravljenih del v gozdu, vzdrževanje gozdnega reda, potek sanacije poškodb po sečnji in spravilu, upoštevanje poudarjenih funkcij gozda, upoštevanje potreb gozdnih živali (npr. ohranjanje dupel, plodnih drevesnih in grmovnih vrst in mravljišč), splošna ekološka ozaveščenost in naravovarstven odnos lastnika do gozda.

Priznanja za najbolj skrbnega lastnika gozda so prejeli:

 • Stanko Leskovec, Zavratec, Idrija – OE Tolmin,
 • Koširjevi bratje (Janez, Anton in Nikolaj Robič), Gozd Martuljek – OE Bled,
 • Jurij Rozman st., Lom pod Storžičem – OE Kranj,
 • Anton Kadunc, Laze v Tuhinju – OE Ljubljana,
 • Vladimir Tomšič, Knežak – OE Postojna,
 • Anton Ožbold, Osilnica – OE Kočevje,
 • Agrarna skupnost Podgrad (v njenem imenu Jože Cimermančič, predsednik upravnega odbora), Novo mesto – OE Novo mesto,
 • Vid Jamnik, Krško – OE Brežice,
 • Vojko Ramšak, Braslovče – OE Celje,
 • Solastniki na Petkovem posestvu v Podvolovljeku (Alenka Porekar - Frankfurt, Tomaž Porekar – Ljubljana in Marko Rak, Koper), Ljubljana – OE Nazarje,
 • Ivan Božič, Dravograd – OE Slovenj Gradec,
 • Matija Ačko, Šmartno na Pohorju, OE Maribor,
 • Dejan Horvat, Šalovci – OE Murska Sobota,
 • Ivan Cek, Senožeče – OE Sežana.

Slovenija je bogata z gozdom, ki opravlja vrsto socialnih in okoljskih vlog, les pa je najbolj pomemben obnovljiv naravni vir v Sloveniji. Gozd pomeni eno od ključnih razvojnih priložnosti Slovenije, skrbno delo lastnikov gozdov pa je pri uresničitvi teh priložnosti odločilen dejavnik. Od lastnikov gozdov je v veliki meri odvisna kakovost ter intenzivnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi s tem pa tudi večja in smotrna raba lesa v Sloveniji. Nagrajeni lastniki so pokazali, da razumejo gozd in znajo z njim pravilno upravljati.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem