Vrednost obcestnih dreves v Kaliforniji je eno milijardo dolarjev

 • 22.06.2016
 • Ulica z drevesi, drevoredVrednost dreves v urbanem okolju je težko določiti, saj imajo številne težko merljive učinke. Ameriški US Forest Service je izdelal oceno vrednosti vseh obcestnih dreves v Kaliforniji. Približno 9,1 milijona dreves je vrednih eno milijardo dolarjev.

  Drevesa v mestih imajo za ljudi velik pomen. Ljudje se nanje čustveno navežejo in so prizadeti, če je treba drevesa odstraniti. Mestna drevesa ugodno vplivajo na kakovost zraka, zagotavljajo senco v vročih poletnih dnevih in nudijo okolje za ptice. Vse to je težko finančno ovrednotiti.

  V Kaliforniji, kjer imajo okoli 9,1 milijona dreves ali eno drevo na štiri prebivalce, so skušali ugotoviti njihovo vrednost. Tako so izračunali, da k vrednosti dreves v višini ene milijarde dolarjev posamezne postavke prinesejo:

  • poraba ogljikovega dioksida in shranjevanje ogljika: 10,32 milijona $,
  • vpliv na kakovost zraka: 18,15 milijona $,
  • prestrezanje dežja: 41,5 milijona $,
  • prihranek energije na račun ogrevanja oz. ohlajanja: 101,15 milijona $,
  • dvig vrednosti nepremičnin: 838,94 milijona $.

  Vsak v sajenje in vzdrževanje dreves vloženi dolar se v povprečju povrne v znesku 5,82 $. Vrednost posameznega drevesa je ocenjena na v povprečju 109,89 $.

  Vir: US Forest Service, 14.6.2016

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem