HUSQVARNA 592 XP®

Vrednost gozdarske proizvodnje v letu 2017 je bila 0,6 % BDP

11.10.2018

Traktor s prikolico za prevoz lesa naloženo z lesomStatistični urad je sporočil, da je vrednost gozdarske proizvodnje v letu 2017 znašala 552 milijonov evrov, kar je 1 % več kot v letu 2016. Delež bruto dodane vrednosti v gozdarstvu je znašla 0,6 % v bruto domačem proizvodu.

Vzrok za povišanje vrednosti gozdarske proizvodnje je v večji proizvodnji gozdarskih proizvodov ter v visoki vrednosti gozdarskih storitev. Oboje je bilo posledica višje vrednosti naravnega prirastka v gospodarskih gozdovih in obsežne sanacije poškodovanih gozdov. Vrednost proizvodnje hlodov za žago in furnir je znašala 29 % celotne vrednosti oz. 161 milijonov evrov. Povečali sta se tudi vrednosti proizvodnje lesa za celulozo in plošče (1 %) ter proizvodnja lesa za kurjavo (3 %).

Vrednost proizvodnje gozdarskih proizvodov je predstavljala 86 % ali 470 milijonov evrov celotne gozdarske proizvodnje. Naravni prirastek lesa v gospodarskih gozdovih je predstavljal 50 % hlodovina pa 34 %. Delež gozdarskih storitev je znašal 15 % skupne proizvodnje ali 80 milijonov evrov.

Leta 2017 je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih 7.232 zaposlenih, od katerih jih je bilo kar 81 % samozaposlenih. Število plačanih delavcev se je zmanjšalo za 12 %.

Vir: SURS, 4.10.2018