Veliki gozdni požari povečajo pretok vode v rekah

28.04.2018

Gozdni požarVsak gozdni požar ima posledice za okolje, ki so lahko negativne ali pa tudi pozitivne. Ker gozdovi zadržujejo velike količine vode, imajo vpliv na količino vode v rekah. Nova raziskava iz Združenih držav Amerike je pokazala, da se na območju velikih gozdnih požarov znatno poveča pretok rek.

Raziskava, ki so jo opravili na Univerzi v Oregonu v Združenih državah Amerike, je zajela podatke v obdobju 30 let za 168 porečij v 48 zveznih državah ZDA. Rezultati so pokazali, da kjer v posameznem porečju požari un

ičijo 19 % ali več celotne gozdne površine, se količina letnega pretoka rek značilno poveča. Pri tem se tudi zmanjša kakovost vode v rekah, saj vsebujejo več usedlin.Rezultati te raziskave so pomembni predvsem v povezavi s podnebnimi spremembami. Pričakovati je, da bo v prihodnje zaradi večjega števila in obsega suš več gozdnih požarov, kar bo vplivalo na življenje nižje ob rekah.