Uvoz in izvoz okroglega lesa v letu 2012

07.10.2013

V letu 2012 smo iz Slovenije izvozili 1,32 milijona kubičnih metrov okroglega lesa, medtem ko smo ga uvozili okoli 0,46 milijona kubičnih metrov je sporočil Statistični urad RS. Pri izvozu je prevladoval okrogli les boljše kakovosti, pri uvozu pa les za kurjavo in les slabše kakovosti.

Izvoz okroglega lesa se je leta 2012 glede na leto 2011 povečal za 16 %. Prevladoval je okrogel industrijski les (78 %), drugo je bil les za kurjavo. Izvoz okroglega industrijskega lesa se je povečal za 27 % pri tem pa se je najbolj povečal izvoz hlodov za žago in furnir, in sicer za 31 %. Izvoz lesa za kurjavo se je zmanjšal za 12 %.

Uvoz okroglega lesa se je povečal za 3 %. Največ, kar 56 % uvoženega lesa je bilo namenjenega za kurjavo, njegov uvoz pa se je povečal za  26 %. Uvoz okroglega industrijskega lesa se je zmanjšal za 17 %.

Vir: SURS.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem