Husqvarne 545 MarkII

Uspešna akcija pomlajevanja gozdov 2019

 • 14.04.2019
 • Prostovoljci pri pomlajevanju gozdov

  Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je 6. aprila organizirala drugo akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. Akcija je bila zelo uspešna, saj je sodelovalo več kot 670 prostovoljcev, ki so posadili 10.000 sadik gozdnega drevja. Največ prostovoljcev je sadilo v Kočevju, in sicer 270.

  Škoda, ki so jo naravne ujme v zadnjih petih letih povzročile v slovenskih gozdovih, je presegla 16 milijonov m3 poškodovanih dreves. Prizadetih je bilo okoli 65 % slovenskih gozdov. Po naravni poti se bo obnovilo 95 % poškodovanih gozdov, na preostalih ogolelih površinah pa bo treba izvesti obnovo s sadnjo. Od žledoloma do danes je bilo posajenih okoli 600 ha zasebnih in državnih gozdov z okoli 1,5 milijona sadik gozdnega drevja. V državnih gozdovih je v letos predvidena obnova s skupaj 850.000 sadikami, od tega se 650.000 sadik nanaša za obnovo po naravnih ujmah (260 hektarjev).

  Letos so prostovoljci sadili gozdno drevje na petih lokacijah: Kočevje, Ravnik pri Logatcu, Ravbarkomanda pri Postojni in Koča Mladika pri Postojni. Posajenih je bilo okoli 5 ha golih površin na katerih so prostovoljci izkopali 10.000 jamic, v katere so posadili sadike smreke, macesna, bukve, češnje, hruške in lesnike.

  Med prostovoljci je bilo veliko mladih. V Kočevju so našteli več kot sto tabornikov in skavtov ter razred prvošolčkov, v Logatcu pa je pomagalo 30 študentov gozdarstva. V Postojni so se pogozdovanju pridružili učitelji Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. V Lovrencu na Pohorju se je pogozdovanja udeležila skupina učencev OŠ Lovrenc in dijaki Biotehniške šole Maribor ter dijaki in učitelji Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor ter Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.

  Akcijo »Pomladimo gozdove 2019« so podprli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zveza tabornikov Slovenije.

  Fotografija: www.sidg.si

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem