Uniforest

Tvegano vedenje ljudi krivo za več napadov zveri

19.11.2017

Medved - glavaSobivanje velikih zveri in človeka v Evropi je bilo skozi vso zgodovino povezano z iztrebljanjem zveri in napadi na človeka. V zadnjih desetletjih se je veliko naredilo na tem, da so se velike zveri širile na območja, kjer so nekoč že bivale, pa so bile iztrebljene. V zadnjih letih pa je vedno več poročil o napadih zveri na človeka. Vendar pa povečano število napadov ni le posledica večjega števila zveri, temveč tudi bolj tveganega vedenja ljudi.

Rezultati raziskave, objavljena je bila v reviji Nature, ki je preučevala napade zveri v Severni Ameriki in Evropi, je pokazala, da je zelo pomemben dejavnik tvegano vedenje ljudi. 47,6 % vseh obravnavanih napadov je bilo neposredno posledica tveganega vedenja ljudi. Največ napadov je bilo od pozne pomladi do zgodnje jeseni, ko se veliko ljudi giblje v naravi, medtem ko je pozimi teh napadov bistveno manj. Delno je to tudi posledica zimskega spanja medvedov, predvsem pa manj pogostih obiskov narave.

Najpogostejša oblika tveganega vedenja, ki je spodbudila napad zveri, je bilo puščanje majhnih otrok brez nadzora. To je tvegana oblika vedenja predvsem v Severni Ameriki, kjer so bile za polovico napadov krive Pume. Na drugem mestu so sprehodi s spuščenim psom. Pes namreč zavoha zver (npr. medveda) se zapodi vanjo, nato pa se umakne in steče proti lastniku, zver pa mu sledi. Med zaznanimi tveganji, ki so sprožila napad zveri na človeka, so še ranitev živali pri lovu, aktivnosti v nočnem času, ob sončnem zahodu in vzhodu ter srečanje z mladiči.

Kljub povečevanju števila napadov velikih zveri na človeka pa gre še vedno za zelo majhno število, čeprav mediji te napade močno napihnejo in umetno ustvarjajo vtis, da gre za velik problem. Veliko več smrti povzročijo druge divje živali in domači psi.

Ker se veliko ljudi giblje po naravi, običajno brez izkušenj, je treba mnogo več narediti na področju osveščanja o varnem gibanju v naravi. Ljudi je treba že od malih nog vzgajati pravilnega vedenja. Slovenija je precej poseljena in zelo gozdnata, zato je ključno, da se otroci že v vrtcu začnejo učiti o naravi in se spoznavajo z vsemi nevarnostmi, tudi z velikimi zvermi. To izobraževanje in osveščanje je treba nadaljevati v osnovnih šolah, srednjih šolah in tudi v dobi odraslosti. Le tako bomo zagotovili čim manj incidentov z zvermi, ki se običajno slabo (z odstrelom) končajo za medvede, volkove in druge živali, ki bivajo v naših gozdovih.