Teden gozdov 2019

27.05.2019

Gozd

Vsak zadnji teden maja je posvečen gozdovom. V Tednu gozdov se odvijejo številne prireditve, na katerih se predstavlja in opozarja na pomen slovenskih gozdov za blaginjo ljudi in celotne družbe ter na nujnost skrbnega ravnanja z gozdovi, da bodo prešli v roke prihodnjih generacij.

V tem tednu bodo po Sloveniji potekale različne prireditve, ki jih bodo pripravili Zavod za gozdove, Slovenski državni gozdovi d.o.o., Zavod RS za varstvo narave, Zveze gozdarskih društev Slovenije, Biotehniška fakulteta in druge organizacije, ki delujejo v gozdnem prostoru. Osrednja prireditev bo 29. maja v Ljubljani na Gozdarskem inštitutu.

Letošnji teden gozdov, ki poteka pod sloganom »Sodelujmo z gozdov v dobro narave in ljudi«, je posvečen tudi 25. obletnici delovanja javne gozdarske službe v Sloveniji, ki zaposluje več kot 550 inženirjev gozdarstva in v sodelovanju z lastniki gozdov skrbi, da se z gozdovi gospodari skrbno in se jih ohranja za prihodnje rodove.

 

Intergozd - vaš drzužabnik v gozdu