Uniforest

Teden gozdov 2018: Gozd je kultura

26.05.2018

Logo teden gozdov 2018 - gozd je kultura26. maj 2018 - Od 28. maja do 3. junija bo potekal Teden gozdov, ki ima letos slogan »Gozd je kultura.« Gozdarstvo se s tem pridružuje obeleževanju evropskega leta kulturne dediščine 2018. Dediščina gospodarjenja z gozdom kot največjim slovenskim naravnim bogastvom je kulturna vrednota, ki je rezultat načrtnega in skrbnega dela predhodnih in današnjih generacij.

Teden gozdov je prireditev, ki že več kot 40 let, vsako leto konec meseca maja, poveže vse institucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši javnosti posebej predstavi pomen gozda in gozdarstva za blaginjo celotne družbe. V tednu gozdov se bo odvilo več kot 80 prireditev in dogodkov pod skupnim naslovom »Gozd je kultura«.

Odnos družbe do gozda je odraz kulture družbe. V Sloveniji smo zavezani vrednotam trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki so jih zasnovali predniki, jih prenašali iz roda v rod, sodobna gozdarska stroka pa jih naprej intenzivno razvija. V gospodarjenje z gozdom je vključeno tudi varovanje naravnih in kulturnih vrednot v gozdovih. Gozd je pogosto navdih za kulturna in umetniška dela, les pa je v izdelkih in v različnih drugih svojih rabah pogosto del slovenske kulturne dediščine.

Carolina Ulaga: Tišina - solze dreves v noči

Likovna podlaga Tedna gozdov 2018 je delo Caroline Ulaga, učenke iz Izole, ki je naslikala sliko Tišina – solze dreves v noči. S svojim likovnim delom je zmagala na evropskem likovnem natečaju organizacije FAO ob Evropskem tednu gozdov 2017. Njen motiv ponazarja stisko slovenskih gozdov, ki so jih v zadnjih letih prizadele obsežne naravne ujme.

Skrbno z gozdomSlovenske gozdove v zadnjih letih zaradi podnebnih sprememb pestijo naravne ujme v obsegu, ki ga v zgodovini ne pomnimo. Po žledolomu v februarju 2014, ko je bilo poškodovanih več kot 9 milijonov m3 drevja, so v naslednjih treh, podlubniki poškodovali nadaljnjih 6,5 milijona m3 drevja. V decembru 2017 je eno petino slovenskih gozdov dodatno prizadel še močan vetrolom, ki je poškodoval nadaljnja 2 milijona m3 drevja, največ na Kočevskem, Notranjskem in Koroškem.

Ob slovenskem Tednu gozdov 2018 pripravljajo Zavod za gozdove Slovenije in druge gozdarske inštitucije vrsto prireditev in dogodkov, skupaj preko 80. Uvodna prireditev bo 26. maja na Cerovem pri Grosuplju. Od osrednjih dogodkov velja izpostaviti še Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije, Dan očarljivih rastlin v Biološkem središču v Ljubljani, odprtje fotografske razstave "Haloze" v galeriji GIS, prireditev »Gozd, voda in mlinček« v Črnučah in prireditev »Gozdovi na robu mesta« v Pivoli pri Mariboru. Poleg tega se bo odvila še vrsta lokalnih dogodkov od predavanj, predstavitev, vodenj skupin otrok po gozdu, kvizov, likovnih razstav, projekcij filmov do strokovnih ekskurzij in prostovoljskih akcij. Dogodki, ki so predvsem izobraževalne narave, so namenjeni širokemu krogu ljudi od otrok, mladine in odraslih do splošne in strokovne javnosti.

Celoten pregled prireditev >>