Število gozdarskih strojev v Sloveniji leta 2016

12.09.2017

12. september 2017Star gozdarski zgibnik Timberjack - Statistični urad je objavil podatke o številu strojev, ki jih uporabljajo slovenska gozdarska podjetja za leto 2016. Podatki kažejo, da se je število strojev glede na leto 2015 nekoliko zmanjšalo. Prav tako se je zmanjšala uporaba goriv za delo v gozdu, in sicer za 3 odstotke.

Gozdarska podjetja v Sloveniji so v letu 2016 imela 1.429 motornih žag in motornih kos. Glede na leto 2015 se je število zmanjšalo za 2,4 %. Število traktorjev se je zmanjšalo za 11,5 % in je znašalo 569. Prevladovali so prilagojeni kmetijski traktorji (67 %). Število kamionov se je zmanjšalo za 6 na 159. Slovenska podjetja so imela v lasti 27 strojev za sečnjo in izdelavo sortimentov (harvesterji) in okoli 22 zgibnih polprikoličarjev za izvoz lesa (forwarderji).

Za sečnjo so podjetja porabila skoraj 435.000 litrov bencina, večinoma za motorne žage in dobrih 179.500 dizelskega goriva. Za pogon strojev za spravilo lesa se je porabilo nekaj manj kot 1,643 milijonov litrov dizelskega goriva. Za prevoz lesa so podjetja porabila 2,91 milijona litrov dizelskega goriva. Poraba goriva je bila v primerjavi z letom 2015 nižja za 3 %.

Vir: SURS, 12.9.2017

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem