Husqvarna 450ii

S starostjo se poslabšajo mehanske lastnosti lesa

17.07.2013

DeskeS staranjem lesa se spreminjajo njegove mehanske lastnosti.  Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani so izvedli raziskavo mehanskih lastnosti 100 let starega bukovega lesa. Ugotovili so, da se s starostjo mehanske lastnosti lesa močno poslabšajo.

Les je pomemben gradbeni material, ki pa je po vgradnji izpostavljen različnim živim in neživim dejavnikom, ki vplivajo na njegove lastnosti. Predvsem živi dejavniki, kot so glive in žuželke, lahko močno vplivajo na trdnostne lastnosti lesa, s tem pa na njegovo uporabnost.  

Za raziskavo so uporabili 100 let stare bukove deske, ki so bile uporabljene za pohodne površine v skednju. Deske so razrezali na manjše kose. Izkazalo se je, da je bil les med uporabo okužen z glivami bele trohnobe, mehansko pa so ga poškodovali navadni trdoglavci.

Rezultati merjenja elastičnosti, tlačne trdnosti in upogibne trdnosti so pokazali, da so se mehanske lastnosti poslabšale za 50 do 68 %. Tako veliko poslabšanje je posledica delovanja gliv in žuželk, pri tem pa je treba upoštevati, da je bukovina les, ki ima zelo slabo naravno odpornost. S starostjo se ta odpornost še poslabša. Pri nekaterih drugih vrstah lesa, kot je npr. smreka, ki je bolj odporna, se mehanske lastnosti manj poslabšajo.

Slika: xedos4 / FreeDigitalPhotos.net

Vir: Žlahtič M. in sod. Izbrane lastnosti sto let stare bukovine, Les, letnik 65, št. 1-2, 2013.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem