Sprehod skozi gozd, junij 2013

18.06.2013

Gozdna cesta17. junij 2013 - Slovenija ima zelo pestre gozdove. Raznolika pokrajina in rastiščne razmere zagotavljajo tudi pojavljanje raznolikih gozdov. Tokrat sem se odpravil v gozdove doline Kamniške Bistrice. Sprehodil sem se skozi gozdove v bližini struge reke Kamniške Bistrice nekje na nadmorski višini od 500 do 600 m.

Gozd v Kamniški Bistrici
V dolini Kamniške Bistrice gozdovi rastejo na skalovitih tleh.

Gozdna cesta v Kamniški Bistrici
Gozdna cesta.

Gozdovi v dolini Kamniške Bistrice so pretežno sestavljeni iz bukve, smreke in jelke, primešani pa so javorji in posamično nekatere druge drevesne vrste. Tu in tam je mogoče najti dimenzijsko markantne posamezne jelke, katerih premer je blizu enega metra ali pa celo preko. Bukve ne dosegajo večjih dimenzij, kar je posledica okolja, ki jim ne ustreza najbolje, čeprav bukev najdemo vse do gozdne meje.

Lovska opazovalnica v dolini Kamniške Bistrice
Lovska opazovalnica.

Smrekov gozd v dolini Kamniške Bistrice
Ker sklep krošenj ni strnjen, je podrast zelo bujna.

Tla so zelo razgibana, apnenčasta in skalovita. Podrast je bujna, kar je posledica prebiralnega gospodarjenja. Gozdovi so pretežno državni in v njih se že desetletja ustrezno gospodari. Gozdovi imajo številne vrzeli in sončni žarki sežejo marsikje do tal. Pestrost rastlin v podrasti je velika, prevladujejo pa vrste, ki jim ustrezajo apnenčasta tla.

Kamniška Bistrica

Cvet šipka

Na sprehodu lahko uživamo v šumenju reke, če hodimo po poti ob strugi ali pa v ptičjem žvrgolenju nekoliko višje. Tu in tam, kjer so večje vrzeli v sklepu krošenj, pa lahko občudujemo bližnje vršace, ki se pnejo nad dolino.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem