Husqvarna 560XP Mark II

V Sloveniji začeli z novim načinom odlova težavnih medvedov

01.08.2017

Medved v gozdu1. avgust 2017 - V sklopu projekta LIFE DINALP BEAR so strokovnjaki prejšnji teden prvič v Sloveniji preizkusili novo metodo odlavljanja rjavega medveda, in sicer so uporabili cevno oz. t.i. Culvert past. Že po enem tednu postavitve pasti na terenu se je vanjo ulovila starejša medvedka, ki se je približevala vasem in je povzročala škodo na materialni lastnini v občini Sodražica. Zdaj medvedka nosi GPS ovratnico, zato strokovnjaki lahko sledijo njenemu gibanju in ugotavljajo, kaj jo privablja v bližino naselij.

Način odlavljanja medvedov s cevno pastjo je uveljavljen predvsem v Severni Ameriki, od koder tudi izvira načrt za past. V Sloveniji doslej metoda še ni bila preizkušena, zato je projektna ekipa LIFE DINALP BEAR z Zavoda za gozdove Slovenije orala ledino pri nameščanju te pasti na terenu. Imajo pa s to metodo veliko izkušenj italijanski partnerji projekta iz Avtonomne Province v Trentu, ki jo z odličnimi rezultati uporabljajo že več let.

Past za odlov medvedaKot prvo lokacijo za odlov težavnega medveda s cevno pastjo so uporabili naselje v občini Sodražica, v neposredno bližino katerega je medved zahajal. Po enem tednu se je v past ujela starejša medvedka. Strokovnjaki so ji namestili telemetrično ovratnico, jo izmerili, označili z ušesnimi znamkami in jo izpustili. Medvedka je odlov uspešno prestala in njena ovratnica že pošilja GPS lokacije, na podlagi katerih bodo strokovnjaki sledili medvedkino gibanje. Tako zbrani podatki bodo pripomogli k pridobitvi dodatnega znanja, kako je mogoče na najustreznejši in najbolj sprejemljiv način zmanjšati pogostost konfliktov med ljudmi in medvedi ter s tem izboljšati sobivanje.

Strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v Ljubljani bodo poskušali nekaj težavnih medvedov odloviti in jim namestiti telemetrične GPS ovratnice, s pomočjo katerih bodo sproti spremljali njihovo gibanje. Z analizo tako pridobljenih podatkov bodo lahko natančneje ugotovili, kaj sproža neželeno vedenje medvedov in temu ustrezno predlagali nadaljnje ukrepe za preprečevanje konfliktov.

Kompostnik, ki je zaščiten pred medvedom»Glavni namen uporabe cevne pasti v projektu LIFE DINALP BEAR je odlov tistih medvedov, ki zahajajo v neposredno bližino naselij in zato predstavljajo potencialno možnost povzročanja konfliktov z ljudmi«, je povedal Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije, koordinator projekta LIFE DINALP BEAR. V bližino naselij jih privablja prosto dostopna hrana človeškega izvora, predvsem odpadki iz gospodinjstev v smetnjakih in na kompostnikih. V sklopu projekta so zato začeli z uvajanjem medovarnih kompostnikov in medovarnih smetnjakov, v katerih so ostanki hrane medvedom nedostopni, s čimer zmanjšujejo pogostost zahajanja medvedov v naselja. »Za zmanjšanje težav z medvedi je ključno, da občani odstranijo ali zaščitijo čim več medvedu dostopnih virov hrane. Nekaj medovarnih kompostnikov smo zato že razdelili tudi ljudem na območju naše občine,« je povedal župan občine Sodražica, g. Blaž Milavec.

Fotografije: Zavod za gozdove Slovenije