HUSQVARNA 592 XP®

Sanacija gozdov po vetrolomu decembra 2017 uspešna

21.08.2018

Vetrolom21. avgust 2018 - Koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetroloma iz decembra 2017 ugotavlja, da se sanacija gozdov uspešno zaključuje. Decembrski vetrolom je v Sloveniji podrl okoli 2,2 milijona kubičnih metrov lesa, trenutno pa smo s posekom na dveh milijonih kubičnih metrov lesa. Pričakovati je, da bo v slabem mesecu dni končano spravilo lesa lesa iz gozdnih cest ter gozdov, saj se na mesec pospravi 300.000 kubičnih metrov lesa.

V decembru 2017 je eno petino slovenskih gozdov prizadel močan vetrolom, ki je poškodoval 2,2 milijona m3 drevja, večinoma iglavcev (90 %). Po površini prizadetih gozdov je močno izstopalo Kočevsko, kjer je bilo poškodovanih kar 69 % gozdnih površin, močno poškodovani so bili tudi gozdovi na Notranjskem in Koroškem. V državnih gozdovih je bilo poškodovanih za skoraj en milijon m3 dreves oz. 43 % poškodovane lesne mase, ostala poškodovana lesna masa je v zasebnih gozdovih. Največje poškodbe so bile na Kočevskem (797.000 m3), sledilo je postojnsko (413.000 m3), slovenjgraško (262.000 m3) in nazarsko (262.000 m3) gozdnogospodarsko območje.

Zavod za gozdove Slovenije je do sredine letošnjega februarja za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov pripravil Načrt sanacije gozdov poškodovanih v vetrolomu, ki je podlaga za izvedbo vseh ukrepov za sanacijo stanja po vetrolomu in obnovo poškodovanih gozdov. Po vetrolomu je zavod lastnikom gozdov za izvedbo sanitarnega poseka izdal skoraj 11.000 odločb za posek v vetrolomu poškodovanih dreves, s čimer je podal obseg poškodb in usmeritve za sanacijo na večini poškodovanih gozdnih površin.

Načrt sanacije gozdov je ZGS izdelal za obdobje od leta 2018 do 2022. Obnova poškodovanih gozdov (naravna in obnova s sajenjem oz. setvijo) je predvidena na 5.450 ha, od tega je obnova s sadnjo načrtovana na 432 ha, za kar bo do leta 2022 treba zagotoviti 920.000 sadik gozdnega drevja. Skupna vrednost načrtovanih del za sanacijo gozdov je ocenjena na 7 milijonov evrov. Za sofinanciranje načrtovanih del je potrebno iz proračunskih sredstev zagotoviti 3,9 milija evrov. Ministrstvo bo sredstva predvidoma zagotovilo iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, delno pa tudi iz proračuna Republike Slovenije.

Posek in spravilo polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato ZGS lastnikom priporoča, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.