Uniforest

Ris Goru je dom našel v naših gozdovih

20.05.2019

Ris Goru

V Loškem Potoku so 14. maja v naravo izpustili risa Goruja, ki so ga iz Romunije pripeljali v Slovenijo 26. aprila. Vmesni čas je preživel v obori v Loškem Potoku, da se je prilagodil na novo okolje. Gre za prvega risa od najmanj desetih, ki bodo v naslednjih petih letih izpuščeni v Sloveniji, v okviru projekta za rešitev Dinarsko–JV alpske populacije risa pred izumrtjem. Štiri rise bodo spustili tudi na Hrvaškem.

Za risa so v Loškem Potoku skrbeli lovci lovske družine Loški Potok skupaj z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe LIFE Lynx. Na ta način so zmanjšali možnosti, da bi ris po izpustu odtaval daleč stran od mesta izpusta in ostal brez stika z risi iz Dinarsko-JV alpske populacije.

Ris Goru zapušča oboro
Fotografija: Janez Tarman, LIFE Lynx projekt

S preselitvijo risa projekt LIFE Lynx nadaljuje delo lovcev in strokovnjakov za velike zveri, ki so leta 1973 ponovno naselili risa v Dinaride, po tem, ko je ta na začetku 20. stoletja na tem območju izumrl. Čeprav je bila sprva naselitev izjemno uspešna in se je populacija naglo razširila, tako prostorsko kot številčno, so bili risi zaradi izoliranosti od ostalih populacij risov kmalu prisiljeni v parjenje s sorodnimi osebki. Posledično slabšanje genetskega stanja je najverjetneje glavni razlog za drastično zmanjšanje populacije. Prav zaradi tega je glavni cilj projekta doseliti nove rise in s tem omogočiti preživelim risom parjenje z nesorodnimi osebki ter tako izboljšati genetsko sliko.

Slovenija s projektom LIFE Lynx, s pomočjo financiranja Evropske unije in sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor ter projektnih partnerjev, uresničuje strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016-2026. Preselitev risov poteka iz Karpatov, kjer je najbližja vitalna populacija te vrste in zato najbolj primerna za doselitev risov v Dinaride in Alpe.

Na začetku maja je bil, prav tako v okviru projekta LIFE Lynx, v hrvaškem Nacionalnem parku Risnjak izpuščen tudi ris Doru. Goru in Doru sta opremljena s telemetrično ovratnico, s pomočjo katere bodo spremljali in ugotavljali, kako se risa vključujeta v populacijo.
 

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem