Uniforest

Rezultati dveh avstrijskih dražb lesa - 2015

 • 18.02.2015
 • Hlodi na dražbi18. februar 2015 - V začetku leta, tako kot pri nas, tudi v Avstriji potekajo dražbe lesa. Pridobili smo podatke za dražbi, ki sta potekali v Zgornji Avstriji in Spodnji Avstriji. V primerjavi z našo dražbo, sta bili manj obsežni, hlodi pa so dosegali nekoliko drugačne cene. Predvsem najvišje dosežene cene so bile nižje, kot pri nas. Število kupcev je bilo podobno.

  V Spodnji Avstriji (Niederösterreich) je dražbo organiziral Waldverband Niederösterreich. Na dražbi je sodelovalo 92 prodajalcev in 28 kupcev. Prodalo se je 617 hlodov oz. 620 m3 lesa. Najvišjo povprečno ceno je dosegel oreh, in sicer kar 1.380 €/m3. Najdražja hloda sta dosegla ceno 3.389 € (oreh) in 1.442 € (črni oreh).

  Preglednica 1: Rezultati 13. dražbe lesa na spodnjem avstrijskem, 2015 (vir: Waldverband Niederösterreich)

  Drevesna vrsta Št. hlodov Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
  Hrast 309 350,32 386 748
  Črni oreh 83 100,68 628 1.442
  Gorski javor 66 45,76 350 989
  Češnja 51 42,54 238 750
  Brek 28 19,79 434 857
  Oreh 26 19,70 1.380 3.389
  Brest 12 10,69 428 750
  Robinija 6 3,00 190 228
  Jablana 5 1,43 462 577
  Hruška 4 1,72 262 500
  Poljski javor 4 2,81 70 70
  Macesen 4 4,50 598 778
  Rdeči hrast 4 3,75 367 550
  Kostanj 3 3,15 86 110
  Ostrolistni javor 3 3,01 326 455
  Jelša 2 1,12 168 178
  Lipa 2 1,45 186 187
  Breza 1 0,42 121 121
  Divji kostanj 1 0,56 301 301
  Bor 1 2,39 246 246
  Platana 1 0,56 70 70
  Sliva 1 0,19 452 452

  V Zgornji Avstriji sta dražbo organizirala Landwirtschaftskammer Oberösterreich in Bäuerlicher Waldbesitzer Verband (BWV). Na dražbi je sodelovalo 291 lastnikov in 27 kupcev. Prodalo se je za 1.077 m3 lesa oziroma 885 hlodov. Najvišjo povprečno ceno je dosegel črni oreh, in sicer 930 €/m3. Najdražja hloda sta dosegla ceno 2.500 € (sliva) in 1.667 € (oreh).

  Preglednica 2: Rezultati 12. dražbe lesa na zgornjem avstrijskem, 2015 (vir: BWV)

  Drevesna vrsta Št. hlodov Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
  Hrast 580 796,59 401 1.339
  Velik jesen 111 137,67 210 422
  Gorski javor 39 30,94 384 961
  Hruška 31 18,40 342 725
  Macesen 29 32,44 243 450
  Sliva 21 2,19 474 2.500
  Oreh 19 15,33 665 1.667
  Češnja 11 8,41 298 747
  Robinija 7 4,19 143 323
  Jablana 7 0,85 268 352
  Poljski javor 6 0,48 306 360
  Brest 6 8,35 365 589
  Črni oreh 5 5,66 930 1.288
  Kostanj 2 2,56 299 377
  Breza 1 0,48 122 122
  Tisa 1 0,15 452 452
  Bor 1 1,02 50 50
  Ginko 1 1,16 451 451
  Ostrolistni javor 1 1,69 250 250

  Primerjava z rezultati naše dražbe pokaže, da so bile povprečne dosežene cene nekoliko nižje, kot v Avstriji. Prodajajo se tudi druge drevesne vrste. Tako na avstrijskih dražbah ni bilo smrekovine, ki je na naši dražbi bila zelo dobro zastopana. Je pa naša dražba po količini lesa obsežnejša.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem