Oglas odgovorna raba gozdov

Rezultati 7. licitacije lesa v Slovenj Gradcu - 2013

08.02.2013

Dražba lesa 20138. feb. 2013 - Včeraj so bili javnosti predstavljeni rezultati 7. dražbe lesa, ki vsako leto januarja poteka v Slovenj Gradcu. Letos je bilo na dražbi nekoliko manj hlodov kot lani, dosežene so bile nekoliko nižje cene, oddanih pa je bilo več ponudb. Organizatorji, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline s soorganizatorji, ocenjujejo, da je bila dražba uspešna.


Na licitaciji je sodelovalo 1.597 hlodov, prodanih pa jih je bilo 1.551. Skupni volumen prodanega lesa je znašal 1.580,78 m3, povprečna cena pa je znašala 238 €/m3. Najvišje cene so dosegali hlodi gorskega javorja in oreha. Zelo visoko pa se je znašel tudi hlodič slive, ki je dosegel ceno 127 € oz. kar 1.838 €/m3. Najvišjo ceno, ki jo je ponudil kupec iz Portugalske, je dosegel hlod gorskega javorja rebraša in sicer 11.895 € oz. 6.181 €/m3.

Preglednica: Rezultati dražbe lesa po drevesnih vrstah (vir: DLG Mislinjske doline)

Drevesna vrsta Št. hlodov Volumen (m3) Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3)
Oreh 87 57,68 518 4.912
Črni oreh 2 1,64 401 557
Platana 3 3,14 389 551
Jablana 10 1,35 387 505
Brek 11 5,15 356 650
Gorski javor 408 359,76 356 6.181
Dob 4 5,29 280 353
Sliva 4 0,19 214 1.838
Gorski brest 68 50,50 206 717
Smreka 307 526,87 206 688
Graden 183 196,92 202 552
Navadni gaber 1 0,62 201 201
Kostanj 23 18,68 196 619
Macesen 105 82,04 192 557
Hruška 65 25,25 189 433
Robinija 2 0,78 169 181
Črni gaber 1 0,41 159 159
Češnja 136 102,44 153 757
Veliki jesen 58 64,47 123 461
Rdeči bor 10 7,67 96 121
Jelka 12 21,04 85 178
Lipa 24 21,49 83 127
Bukev 13 20,15 77 257
Breza 7 3,79 64 85
Ostrolistni javor 1 0,49 60 60
Črna jelša 6 2,95 50 60

Letos je na licitaciji sodelovalo 25 kupcev iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice, Hrvaške, Portugalske in Združenih držav Amerike. Kupci so večinoma zelo ozko usmerjeni in iščejo točno določene sortimente. Ponudbe se od kupca do kupca razlikujejo. Razlike lahko dosegajo tudi po nekaj sto ali tisoč evrov. Najdražji kosi se prodajo v tujino, običajno za furnir ali izdelavo glasbil.

Kupci so največ zanimanja pokazali za smreko, gorski javor, graden in macesen. Za te drevesne vrste je bilo oddanih največ ponudb.

Na tokratni dražbi je sodelovalo nekoliko manj hlodov, v povprečju pa so bile dosežene tudi nekoliko nižje cene. Delno je to posledica gospodarske krize, delno pa tudi za odtenek slabše kakovosti kot lani. Dosežena povprečna cena je bila za 25 % nižja kot lani.

Najdražji hlod na dražbi
Zvezda dražbe: gorski javor (premer 55 cm, dolžina 8,1 m, volumen 1,92 m3).

Napake v gorskem javorju
Zaradi teh drobnih napak je najdražji hlod dosegel ceno 6.181 €/m3; če teh napak ne bi bilo, bi bila dosežena cena preko 10.000 €/m3.

Macesen na dražbi
Na dražbi je bilo kar nekaj lepih macesnovih hlodov.

Obiskovalci na dražbi lesa
Dan odprtih vrat je obiskalo precej ljudi, ki so si z zanimanjem ogledovali hlode in razpravljali o doseženih cenah.

Hlodi na dražbi lesa
Na dražbi je sodelovalo 1.597 hlodov.

Hlodič jablane
Tudi jablana lahko doseže visoko ceno.