Rezultati 11. licitacije lesa v Slovenj Gradcu – 2017

15.02.2017

Dražba lesa v Slovenj Gradcu 201715. februar 2017 - Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline skupaj z Zvezo lastnikov gozdov in Zavodom za gozdove Slovenije je letos pripravilo 11. dražba vrednejšega lesa. Na dražbi je sodelovalo rekordnih 32 kupcev, ki so oddali kar 5.521 ponudb. Najvišjo ceno, 9.375 €/m3 je dosegel hlod gorskega javorja. Najvišjo povprečno ceno je dosegel les hrasta doba, gorskega javorja, oreha in jablane. Prodanega je bilo 1.682 m3 lesa.

Les, prodan na licitaciji, predstavlja le najbolj kakovosten del celotnega poseka lesa v Sloveniji v letu 2016, ki je po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije znašal skupno 6,1 milijona kubičnih metrov lesa, od tega dve tretjini iglavcev in ena tretjina listavcev.

Na licitaciji je sodelovalo 1.700 hlodov, kar je 595 manj kot lansko leto. Skupni volumen lesa je znašal 1.885,41 m3. Na dražbi je sodelovalo 308 lastnikov hlodov. Za nakup se je zanimalo 32 kupcev, od tega 12 slovenskih, 12 avstrijskih, 5 nemških, 2 italijanska in 1 hrvaški. Oddali so 5.521 ponudb za 1.449 različnih hlodov. Hlod je kupil tisti, ki je dal najvišjo ponudbo. Ponudbe niso bile oddane za 251 hlodov ali 202,47 m3.

Med kupci je bilo največ zanimanja za hrast graden, za katerega so oddali kar 2.358 ponudb ali, v povprečju 7,7 ponudbe na posamezen prodan hlod. Veliko zanimanja je bilo tudi za gorski javor, in sicer 968 ponudb oz. 3,9 ponudbe na prodan hlod.

Najvišjo ceno na kubični meter je dosegel gorski javor. Kupec je bil pripravljen za hlod gorskega javorja rebraša odšteti 9.375 €/m3. Med drugimi drevesnimi vrstami so najvišje cene dosegli hlod oreha (3.333 €/m3) hlod macesna (1.050 €/m3) in hlod hrasta gradna (976 €/m3).

Najdražji hlod na dražbi lesa 2017
Hlod gorskega javorja, ki je dosegel ceno 9.375 €/m3. Lastnik iz Svetega Gregorja v občini Ribnica je za hlod prejel 9.909 €.

Med ponujenimi hlodi je najvišjo ceno dosegel hlod gorskega javorja. Lastnik je zanj iztržil 9.906,33 €. Drugi najdražji hlod, prav tako gorskega javorja, je dosegel ceno 8.328,79 €. Na tretjem mestu je bil hlod oreha s ceno 6.870,59 €, na četrtem je bil gorski javor s ceno 4.094,89 € in na petem mestu hrast s ceno 3.696,93 €.

Preglednica: Rezultati 11. dražbe vrednejšega lesa (vir: DLG Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov)

Drevesna vrsta Povprečna cena (€/m3) Najvišja cena (€/m3) Št. hlodov Volumen (m3) Število ponudb
Dob 494 836 43 55,02 389
Gorski javor 491 9.375 251 260,56 968
Oreh 452 3.333 59 39,75 181
Jablana 421 711 16 2,75 29
Graden 352 976 306 339,42 2.358
Brek 346 657 18 8,78 41
Macesen 336 1.050 35 42,22 186
Sliva 334 711 48 4,09 73
Cipresa 242 321 8 2,33 10
Gorski brest 232 555 30 26,71 122
Kostanj 218 371 11 8,71 32
Češnja 212 562 12 11,91 22
Hruška 186 657 47 23,88 108
Smreka 150 716 424 690,92 667
Jelka 146 187 5 11,06 7
Lipa 138 201 10 12,92 35
Bukev 138 347 15 24,07 27
Črna jelša 137 188 9 6,36 14
Rdeči bor 132 315 9 11,87 18
Veliki jesen 128 376 83 91,27 221
- - - - - -
Skorš 431 431 1 0,58 3
Leska 313 313 1 0,08 2
Pajesen 311 311 1 0,26 1
Breza 121 131 2 1,52 2
Duglazija 116 130 2 3,82 2
Beli gaber 101 111 2 1,29 2
Beli topol 101 101 1 0,79 1

Glede na lansko dražbo so nižje cene na kubični meter dosegli hlodi smreke, kostanja, gorskega bresta, slive in velikega jesena, hlodi drugih drevesnih vrst pa so v povprečju dosegli višje cene kot lani.

Najvišje povprečne cene so dosegli dob (494 €/m3), gorski javor (491 €/m3), oreh (452 €/m3) in jablana (421 €/m3). Ponovno se je izkazalo, da sadne vrste dosegajo visoke cene, vendar pa morajo biti sortimenti najvišje kakovosti. Kar nekaj hlodičev slive in jablane ni bilo prodanih, ker njihova kakovost ni bila najvišja.

Dražba lesa 2017

Hlodi slive na dražbi
Vsako leto sadne vrste dosegajo visoke cene, če so sortimeti najvišje kakovosti.

Hlod leske na dražbi lesa

Med zanimivostmi letošnje dražbe in obenem zelo nenavadna vrsta, je bil hlodič leske. Hlodič prostornine 0,08 m3, dolg 4,6 m s premerom 15 cm je dosegel ceno 25,40 € oz. 313 €/m3. Posebnost je bil tudi hlod pajesena, ki je dosegel ceno 311 €/m3.

Macesnov hlod na dražbi lesa.
Hlod macesna, ki je dosegel najvišjo ceno na m3.

Hlod češnje na dražbi lesa

Dražba lesa 2017

Organizatorji so z izvedbo dražbe zadovoljni. Napovedujejo, da bodo tudi prihodnje leto izvedli dražbo lesa, priprave nanjo pa se bodo začele novembra letos.