Uniforest

Razpis za nakup novih strojev in opreme za sečnjo in spravilo lesa - 2016

 • 22.02.2016
 • 22. februar 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Na voljo je 8 milijonov, višina podpore, ki jo prosilci lahko dobijo pa je 40 % upravičenih stroškov naložbe. Vloge je mogoče vložiti od 14. marca do 15. aprila 2016.

  Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS za nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 €. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 €.

  Fizičnim osebam bo namenjeno 6 milijonov evrov, 2 milijona pa bodo prejeli podjetniki posamezniki in pravne osebe. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski in geografski vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

  Fotografija: Dr Joseph Valks / FreeDigitalPhotos.net

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem