Uniforest

Qbik za lažje izračunavanje prostornine

 • 12.01.2016
 • logo qbik12. januar 2016 - Pri prodaji lesa je pomembno, da točno vemo, koliko lesa smo prodali. Pred ali ob prevzemu lesa moramo izmeriti hlode in izračunati prostornino lesa. Do sedaj je bilo to mogoče z uporabo tabel za kubiciranje ali pa z uporabo računalnika z ustreznim programom. Oba postopka sta dokaj zamudna. Podjetje TPGozd je pripravilo program za mobilne telefone, s katerim je mogoče na terenu z mobilnim telefonom izračunavati prostornino lesa.

  Aplikacija z imenom Qbik je zelo enostavna za uporabo. Ko aplikacijo poženemo, izberemo vrsto lesa, debelino lubja in premer hloda. Podatki se sproti shranjujejo, za vsak shranjeni hlod pa nam aplikacija ob vnosu pokaže volumen. Ko zaključimo z vnašanjem, lahko pregledujemo posamezne vnose in pridobimo podatek o skupnem volumnu lesa.

  Qbik

  Aplikacija deluje le na mobilnih telefonih z Android operacijskim sistemom. Aplikacijo je mogoče pridobiti na spletni strani podjetja TPGozd. Za pridobitev aplikacije se je treba registrirati, večina uporabnikov pa se bo srečala s problemom namestitve, saj je treba v telefonu vklopiti posebno dovoljenje za prenos aplikacij iz neznanih virov. Aplikacije ni v Trgovini Play, prav tako pa uporabnik ne izve, katere podatke aplikacija morebiti pridobiva iz telefona in pošilja avtorjem.

  Aplikacija Qubik bo v veliko pomoč lastnikom gozdov, ki želijo imeti popoln nadzor nad količino pridobljenega in prodanega lesa. Prepričani smo, da bodo avtorji aplikacijo še nadgrajevali, saj ji trenutno manjkata precej pomembna elementa: možnost izvoza podatkov za uporabo na računalniku in izračun volumna po posameznih vrstah.

   

  Knjiga drevesne vrste na slovenskem