Projekt za izboljšanje sobivanja človeka in volka v Alpah LIFE WolfAlps

26.11.2019

Volk

Maja 2018 se je zaključil projekt LIFE WolfAlps. Zaradi uspešnosti projekta se je Evropska komisija odločila, da bo s projektom v novi in širši obliki nadaljevala še naslednjih 5 let. Projekt z daljšim naslovom »Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp« bo pomembno prispeval k novim spoznanjem na področju varstva biološke raznovrstnosti, hkrati pa bo imel z izvedenimi ukrepi na terenu tudi velik ekonomski vpliv na lokalnem nivoju.

Vrednost projekta je skoraj 11 milijonov evrov, od tega je skoraj 60 % proračuna namenjenega za izvedbo dejavnosti za izboljšanje sobivanja na terenu. Preostala sredstva so razdeljena med pripravljalne aktivnosti, raziskave, spremljanje učinkov projekta, komunikacijo in splošno upravljanje projekta). Slovenska partnerja, Zavod za gozdove Slovenije in Univerza v Ljubljani, imata predviden skupni proračun v višini 1,3 milijona evrov.

Volk se je v zahodni del Alp (Italija in Francija) vrnil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, leta 2012 pa je bila, kot posledica naravne disperzije s populacij v Italiji in Sloveniji, zaznana tudi prisotnost volka v centralnih Alpah. Danes se številčnost volčje populacije v zahodnih Alpah v Italiji in Franciji ter Sloveniji povečuje, zato se posamezni osebki širijo tudi v centralno-vzhodne Alpe ter v nižinske predele Piedmonta in Francije.

Volkulja Jasna na gozdni jasi
Volkulja Jasna (fotografija: Jan Potočnik, SloWolf)

Odnos prebivalcev do naravnega vračanja volka je v večjem območju Alp negativen. Ker velja volk za manj zaželeno živalsko vrsto, se je 19 partnerskih in 100 pridruženih organizacij odločilo za vzpostavitev mednarodno koordiniranega upravljanja z volkom.

Glavni cilj projekta:

  • zmanjšanje napadov volka na domače živali,
  • vzpostavitev enotnih intervencijskih ukrepov na gorskih pašnikih,
  • razvoj in spodbujanje ekoturizma, kar bo lahko vplivalo na pozitiven odnos do prisotnosti volka v regiji,
  • priprava enotne strategije za upravljanje z vrsto,
  • nabor dobrih praks, ki bodo uskladile aktivnosti ljudi na območju.

Za uspešno upravljanje s populacijo je potrebna mednarodna koordinacija, ki bi harmonizirala trenutno razdrobljenost pristojnih institucij vključenih držav. Ključno vlogo bodo imele komunikacijske aktivnosti, zato projekt predvideva objektivno in transparentno podajanje informacij o prisotnosti volka v Alpah, njegovemu vplivu na drobnico in druge prostoživeče živali, ter seveda o dosežkih projekta, kar bo izboljšalo dostopnost znanstvenih dejstev o volku in sobivanju z njim.

V projektu sodeluje 19 partnerskih in 100 pridruženih organizacij, vodi pa ga “Alpi Marittime Protected Areas Management body”, dva projektna partnerja sta iz Slovenije (Zavod za gozdove in Univerza v Ljubljani), dva iz Avstrije (University of Veterinary Medicine of Vienna, Agricultural centre of the Austrian Ministry), dva iz Francije (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Parc National du Mercantour) in 13 iz Italije (Lombardia Region, Liguria Region, Autonomous Region of Valle d'Aosta, Carabinieri-Forestale, Agricultural and Forest Service Agency of Lombardia Region, Alpi Cozie Protected Areas Management Body, Ossola Protected Areas Management Body, Città metropolitana di Torino, Appennino Piemontese Protected Areas Management Body, Dolomiti Bellunesi National Park, MUSE-Museo delle Scienze of Trento, EURAC Research of Bolzano). Mednarodno sodelovanje bo hkrati izziv in velika prednost tega projekta.

 

Knjiga drevesne vrste na slovenskem